Đấu thầu giá thấp nhưng bị loại, vì sao?

TRẦN HỮU |

Để đấu thầu hạng mục dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng (gọi tắt là dự án BBC) giai đoạn 2, mặc dù Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam chào hàng với giá thấp hơn so với đơn vị trúng thầu nhưng vẫn bị loại. Điều đó khiến ông Vĩnh, người đại diện tham gia đấu thầu của công ty bức xúc.

Ông Vĩnh với xấp hồ sơ, giấy tờ bức xúc về việc công ty không được lựa chọn trúng thầu. Ảnh: T.H
Ông Vĩnh với xấp hồ sơ, giấy tờ bức xúc về việc công ty không được lựa chọn trúng thầu. Ảnh: T.H

Ông Nguyễn Thế Vĩnh (trú tại đường Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ), là cộng tác viên của Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam - đơn vị tham gia đấu thầu công trình thi công xây dựng và bảo hiểm công trình mương thoát nước thôn Pơr thuộc xã Lăng (Tây Giang) và dự án thi công đường bê tông nông thôn Glao đến Dading thuộc xã Ga Ry (Tây Giang) thuộc dự án Hành lang bảo tồn đa dạng sinh học tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2. Các hạng mục trên do Ban Quản lý dự án BBC tỉnh làm chủ đầu tư. Ông Vĩnh cho biết, ông tham gia đấu thầu 2 gói thầu trên. Ngày 25 và 26.7.2018, Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam nhận được 2 thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu (số 126, 127 ngày 26.7.2018) của chủ đầu tư về việc lựa chọn nhà thầu 2 gói thầu nêu trên. Cả 2 thông báo đều thể hiện Công ty TNHH Phú Hương là đơn vị trúng thầu cả 2 gói thầu. Theo nội dung Thông báo số 126, trong danh sách 3 nhà thầu không được lựa chọn có Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam. Lý do Ban Quản lý dự án BBC loại ra là theo hồ sơ yêu cầu và quy định của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), các nhà thầu không đáp ứng tư cách hợp lệ tham gia dự thầu vì có quan hệ trực tiếp với dịch vụ tư vấn của đơn vị tư vấn (Công ty CP Phú Khang) có cùng cổ đông kiểm soát, nhận trợ cấp trực tiếp từ đơn vị tư vấn. Còn tại Thông báo số 127, chủ đầu tư giải thích lý do không lựa chọn Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam là vì không đáp ứng tư cách hợp lệ tham gia dự thầu theo quy định của hồ sơ mời thầu.

Ông Vĩnh cho rằng, việc loại bỏ trúng thầu của công ty là thiếu tính thuyết phục và không có căn cứ. Bởi theo điều 2, Nghị định 63 năm 2014, công ty ông độc lập về pháp lý và về tài chính với đơn vị tư vấn - Công ty CP Phú Khang. Đối chiếu với hướng dẫn mua sắm của ADB, công ty không nhận trợ cấp trực tiếp, không cùng cổ đông kiểm soát với đơn vị tư vấn. Theo ông Vĩnh, với gói thầu thi công xây dựng và bảo hiểm công trình mương thoát nước thôn Pơr thuộc xã Lăng, giá dự thầu của công ty hơn 1,3 tỷ đồng thấp hơn tương đương 12% giá trúng thầu của Công ty TNHH Phú Hương được chọn hơn 1,4 tỷ đồng. Đối với gói thầu đường bê tông nông thôn Glao đến Dading thuộc xã Ga Ry, công ty dự thầu với giá hơn 3,8 tỷ đồng thấp hơn tương đương 11% giá trúng thầu được chọn của Công ty TNHH Phú Hương là hơn 4,3 tỷ đồng, làm lợi cho chủ đầu tư hơn 434 triệu đồng. “Việc chủ đầu tư đưa ra lý do không đáp ứng tư cách hợp lệ tham dự thầu vì có liên hệ trực tiếp với đơn vị tư vấn là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý. Bởi bản thân ông Lê Quốc Triệu là người đứng tên mua cổ phần của Công ty CP Cơ Điện và xây dựng Quảng Nam, chứ không phải Công ty CP Phú Khang mua cổ phần của Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam. Đồng thời tỷ lệ nắm giữ cổ phần của ông Triệu tại công ty chỉ chiếm khoảng 5%” - ông Vĩnh khẳng định. Không đồng tình với việc công ty không được lựa chọn trúng thầu, ông Vĩnh yêu cầu chủ đầu tư, các ngành chức năng xem xét lại quá trình đấu thầu, lựa chọn nhà thầu các gói thầu cũng như tính minh bạch trong hoạt động đấu thầu…

Vì sao Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam dự thầu với giá thấp vẫn bị loại bỏ? Trả lời câu hỏi này, ông Nguyễn Văn An - Điều phối viên Ban Quản lý dự án BBC tỉnh cho rằng, theo quy định bắt buộc của ADB, đơn vị tư vấn và nhà thầu tham gia xây dựng không có liên quan gì với nhau. Ông Lê Quốc Triệu - Giám đốc Công ty CP Phú Khang (đơn vị tư vấn), đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam có quan hệ “bà con”. Nhà thầu này bị loại ngay vì không đáp ứng tư cách hợp lệ tham gia dự thầu. Cũng theo ông An, ông Vũ Quốc Thoại - Giám đốc Công ty CP Cơ điện và xây dựng Quảng Nam không làm đơn khiếu nại nhưng ông Vĩnh - người chỉ mượn danh công ty, làm kiến nghị. Nếu ông Thoại đâm đơn khiếu nại, thì câu chuyện sẽ rõ ràng hơn.

TRẦN HỮU