Không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Xuân Quang

HÀN GIANG |

Ngày 10.4.2016, ông Trần Xuân Quang (trú tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, Bắc Trà My) lập thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho hai thửa đất số 28, tờ bản đồ số 09 và thửa đất 170, tờ bản đồ số 27 tại thị trấn Trà My. Sau khi xác lập hồ sơ ban đầu, UBND thị trấn Trà My chuyển hai bộ hồ sơ lên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) huyện Bắc Trà My để giải quyết. Sau khi tiếp nhận hai bộ hồ sơ nêu trên, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bắc Trà My tiến hành lập các thủ tục cấp sổ đỏ theo quy định.

Đối với thửa đất số 28, tờ bản đồ số 09, đủ điều kiện cấp sổ đỏ và không phải nộp tiền sử dụng đất. Theo đó, đã được UBND huyện Bắc Trà My cấp sổ đỏ số CH: 00070 ngày 3.10.2016. Còn thửa đất số 170, tờ bản đồ số 27 đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng phải nộp 50% tiền sử dụng đất do không thuộc trường hợp được miễn tiền sử dụng đất. Sau khi được giải thích, ông Trần Xuân Quang không đồng ý nộp 50% tiền sử dụng đất và đề nghị rút hồ sơ về nhưng lại không thực hiện.

Ngày 3.7.2019, ông Quang tiếp tục nộp hồ sơ mới đề nghị cấp sổ đỏ cho thửa đất 170. Theo hồ sơ mới, ông Quang đề nghị cấp 57m2 đất ở trong 174m2 của thửa đất. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện Bắc Trà My lập thủ tục và trình Phòng TN-MT huyện thẩm định. Tuy nhiên, Phòng TN-MT huyện Bắc Trà My xác định lại hiện trạng sử dụng đất có nhà ở và công trình phụ lớn hơn diện tích đất ở ông Quang đề nghị cấp nên trả hồ sơ và đề nghị Chi nhánh VPĐKĐĐ huyện xác định lại.

Ngày 15.4.2020, ông Trần Xuân Quang có đơn khiếu nại về việc cấp sổ đỏ đối với thửa đất 170 nêu trên. UBND huyện Bắc Trà My đã tiến hành thụ lý giải quyết và ban hành Quyết định 325 ngày 4.8.2020 về việc giải quyết khiếu nại lần đầu. Do không đồng ý với quyết định giải quyết của UBND huyện, ngày 30.9.2020, ông Trần Xuân Quang có đơn khiếu nại lần hai gửi UBND tỉnh.

Tại báo cáo số 158 ngày 19.11.2020, Thanh tra tỉnh nhận định, qua kết quả xác minh, việc ông Trần Xuân Quang khiếu nại liên quan đến sự chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ của các cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đối với thửa đất số 170 đã được UBND huyện Bắc Trà My giải quyết theo quy định. Trong đó, đã yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến việc chậm trễ trả kết quả giải quyết cấp sổ đỏ, sửa ngày trong giấy hẹn, trả kết quả giải quyết không đúng quy định. Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết khiếu nại theo hướng không công nhận nội dung đơn khiếu nại lần hai của ông Trần Xuân Quang và yêu cầu UBND huyện Bắc Trà My tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 325 ngày 4.8.2020.

TAGS