7 địa phương được thí điểm đón khách du lịch quốc tế

BẢO LÂM |

Sau 5 địa phương: Quảng Nam, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng và Quảng Ninh, đến nay TP.Hồ Chí Minh và Bình Định là 2 địa phương tiếp theo được phép thí điểm đón khách du lịch quốc tế. Khách du lịch quốc tế khi nhập cảnh phải có thị thực theo quy định để bảo đảm kiểm soát về an ninh và dịch bệnh.

Trên cơ sở đề nghị của Bộ VH-TT&DL về đối tượng tham gia chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao các Bộ: VH-TT&DL, Y tế, Công an, Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông và UBND 7 tỉnh thành: TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ninh, Bình Định và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao tiếp tục chủ động, triển khai thực hiện thí điểm đón khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bảo đảm an toàn, hiệu quả. Ngành du lịch các địa phương được phép thí điểm đã chuẩn bị nguồn lực, sản phẩm dịch vụ, tour tuyến… sẵn sàng cho việc đón khách quốc tế trở lại.

TAGS