Núi Thành ban hành Đề án phát triển du lịch đến năm 2025

VĂN PHIN |

Những năm qua, cơ sở hạ tầng du lịch ở Núi Thành từng bước được hoàn thiện, dần hình thành các tuyến, điểm du lịch sinh thái, văn hóa, cộng đồng. Điển hình như cụm danh thắng ghềnh đá Bàn Than - Hòn Mang - Hòn Dứa (xã đảo Tam Hải), bãi Biển Rạn (xã Tam Quang), điểm du lịch hố Giang Thơm (xã Tam Mỹ Tây)… 

Hát bả trạo là một trong những ở loại hình nghệ thuật thu hút du khách khi đến Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN
Hát bả trạo là một trong những ở loại hình nghệ thuật thu hút du khách khi đến Núi Thành. Ảnh: VĂN PHIN

Sản phẩm du lịch và các điểm du lịch từng bước được xây dựng, với sự tham gia dịch vụ của người dân, cùng những đặc trưng giá trị văn hóa phi vật thể như hát bả trạo, lễ hội cầu ngư, lễ cầu mùa, hội đua thuyền, lắc thúng…

Theo ông Huỳnh Văn Cường - Trưởng phòng VH-TT huyện Núi Thành, sự phát triển của ngành du lịch địa phương còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Hiện ngành du lịch địa phương giải quyết việc làm cho 3.300 lao động. Giai đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng ngành du lịch ở mức 9% là còn thấp; doanh thu từ du lịch chỉ đạt 55 tỷ đồng, mức chi tiêu bình quân của du khách chưa cao.

Toàn huyện có hơn 70 khách sạn, cơ sở lưu trú với 569 phòng đủ tiêu chuẩn, chưa đảm bảo điều kiện thuận lợi cho du khách đến nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí. Tong khí đó, quỹ đất dành cho hoạt động du lịch chưa được quan tâm đúng mức; cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ du lịch còn hạn chế; ngân sách đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch.

Vực dậy ngành du lịch, UBND huyện Núi Thành vừa ban hành Đề án phát triển du lịch đến năm 2025 với nhiều giải pháp tích cực nhằm khai phóng tiềm năng của địa phương. Theo đó, cùng với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về phát triển du lịch, huyện đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xúc tiến, quảng bá du lịch.

Xây dựng cho được sản phẩm du lịch đặc trưng sinh thái, văn hóa, lịch sử gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Núi Thành. Đồng thời đưa nghệ thuật hát bả trạo vào phục vụ các điểm du lịch biển; phát triển mô hình du lịch cộng đồng ở xã đảo Tam Hải; xây dựng sản phẩm quà tặng lưu niệm. Huyện xây dựng, phát triển các tour du lịch “Dấu ấn Núi Thành” và các tour du lịch liên kết vùng Nam Quảng Nam.

Ông Nguyễn Chí Dân - Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay, địa phương sẽ tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch, phát triển nguồn nhân lực, thị trường khách du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch.

Theo đề án, đến năm 2025, tổng nguồn vốn huy động để phát triển du lịch hơn 325,8 tỷ đồng; phấn đấu tăng lượng khách du lịch trung bình hằng năm 10%. Đến năm 2025, toàn huyện có khoảng 600 phòng đủ tiêu chuẩn đón khách du lịch; doanh thu du lịch và dịch vụ du lịch đạt khoảng 90 tỷ đồng; ngành du lịch và dịch vụ du lịch giải quyết việc làm cho 3.500 - 4.000 lao động.

TAGS