Phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025, định hướng 2030: "Không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ"

NGUYÊN ĐOAN |

Sáng 1.6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với ngành, địa phương để cho ý kiến góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và dự thảo báo cáo giải pháp về phát triển thương mại, dịch vụ tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là các nội dung dự kiến sẽ trình ra Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4 (khóa XXII) sắp đến.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy và dự thảo nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: N.Đ
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy và dự thảo nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Ảnh: N.Đ

Đến năm 2025 đón 12 triệu lượt khách

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy, ông Lê Ngọc Tường - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL cho biết, tính đến hết năm 2019, các chỉ tiêu phát triển du lịch đề ra theo nghị quyết cơ bản đạt được và có một chỉ tiêu đã đạt.

Cụ thể, đã thu hút 7,79/8 triệu lượt khách; 18.000/20.000 lao động; 841/600 cơ sở lưu trú với 16.703 phòng/12.000 phòng; thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.500 tỷ đồng/15.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các chỉ tiêu đến năm 2020 không đạt được như trong nghị quyết đề ra.

Về dự thảo Nghị quyết phát triển du lịch Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, mục tiêu cụ thể đặt ra đến năm 2025, Quảng Nam sẽ đón khoảng 12 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 50%; đến năm 2030, dự kiến đón khoảng 18 triệu lượt khách; trong đó, khách quốc tế chiếm 55%.

Tiếp thu ý kiến thảo luận của các ngành, địa phương và của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân và Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu Sở VH-TT&DL, Sở Công Thương nghiên cứu, hoàn chỉnh hai nội dung được đưa ra góp ý lần này. Đối với báo cáo đánh giá tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 08 của Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị ngành văn hóa bám sát mục tiêu, giải pháp nghị quyết đề ra để có phân tích, đánh giá cụ thể về các kết quả đạt được, mặt hạn chế, nguyên nhân.

Về số liệu phải cập nhật số liệu của năm 2020, cũng như của các năm 2018, 2019 để từ đó nhìn nhận diễn biến và dự báo xu thế; trên cơ sở đó đề ra được những giải pháp phát triển du lịch hiệu quả trong giai đoạn hậu Covid-19.

“Nội dung Nghị quyết 08 là nghị quyết rất quan trọng, nên cần phân tích đánh giá kỹ càng, nhất là xem xét những chỉ tiêu đạt và tác động của Nhà nước, vai trò của các cấp, ngành và sự chủ động tham gia của Hiệp hội Du lịch tỉnh và các doanh nghiệp đến đâu để có những kết quả đó. Có sự phân tích, đánh giá rõ thì việc đề ra các giải pháp phát triển du lịch sẽ sát sườn, phù hợp hơn” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nói.

Phải tạo được sự khác biệt

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, bàn về phát triển du lịch thời gian đến, cần chú ý vấn đề đặt ra là du lịch hậu Covid-19; du lịch hậu thiên tai và du lịch trong tình hình biến đổi khí hậu khốc liệt. Những điều này đang diễn ra ngay tại Quảng Nam và mức độ ngày càng cao hơn, phức tạp hơn. Chắc chắn hậu Covid-19 người ta sẽ có tư duy và lựa chọn sản phẩm du lịch khác. Cần nhìn nhận đúng được vấn đề để rồi định hướng phát triển du lịch của tỉnh.  

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, định hướng phát triển du lịch của tỉnh thời gian tới phải tính đến chuyện phân tán rủi ro, khi mà dòng khách này bị “tắc” thì sẽ có dòng khách khác bù đắp. TRONG ẢNH: Khách du lịch đến với phố cổ Hội An lúc dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát. Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, định hướng phát triển du lịch của tỉnh thời gian tới phải tính đến chuyện phân tán rủi ro, khi mà dòng khách này bị “tắc” thì sẽ có dòng khách khác bù đắp. TRONG ẢNH: Khách du lịch đến với phố cổ Hội An lúc dịch bệnh Covid-19 chưa bùng phát. Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cho rằng, ngành văn hóa phải xác định cho được trong năm 5 tới, 10 năm tới tỉnh đặt mục tiêu đột phá ở lĩnh vực nào. Sản phẩm du lịch mới của Quảng Nam sẽ tạo ra sự khác biệt gì trong mặt bằng du lịch, so với các sản phẩm lâu nay đang làm với sự dịch chuyển của thị trường du lịch, sự phức tạp của dịch bệnh, xu hướng hướng về thị trường nội địa, tâm lý tiêu dùng của du khách.

Theo định hướng, Quảng Nam phải đưa ra được những sản phẩm du lịch mới, quy mô phát triển các loại hình du lịch cũng phải tính toán. Bên cạnh thu hút những thương hiệu lớn, hàng đầu của thế giới với những tổ hợp đa chức năng, tỉnh vẫn phải phát triển du lịch vừa và nhỏ, có những mức độ phát triển du lịch ở những loại hình trung bình. 

“Trong quy hoạch phát triển du lịch, cần định hình ra những khu vực nào làm các loại hình gì, phân bố nó ở đâu là phù hợp với tổng thể quy hoạch phát triển, không gian phát triển ngành.

Bởi vì chúng ta không bỏ hết trứng vào cùng một giỏ, phải phân tán rủi ro, khi mà dòng khách này bị “tắc” thì sẽ có dòng khách khác bù đắp; có những sản phẩm du lịch thuần túy phục vụ cho các dòng khách khác nhau… Tư duy phát triển du lịch là không kỳ thị với khách này, khách kia nhưng chúng ta có những dòng sản phẩm để đón các đối tượng khách phù hợp.

Cùng với đó, nghiên cứu và đẩy mạnh phát triển các loại hình du lịch mang tính liên kết và lan tỏa, kéo dài thời gian du khách lưu trú ở Quảng Nam; từ đó, kích thích sản xuất và cung ứng các dịch vụ…” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh gợi mở.

TAGS