Quảng Nam đăng ký 12 điểm du lịch tham gia chương trình phát triển du lịch nông thôn

HÀ SẤU |

UBND tỉnh vừa có công văn gửi Bộ NN&PTNT để đăng ký 12 điểm du lịch tham gia triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 922 ngày 2.8.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cụ thể các điểm đến đăng ký tham gia gồm: làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng (TP.Hội An); làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh (TP.Tam Kỳ); làng du lịch cộng đồng (DLCĐ) xã đảo Tam Hải, làng du lịch sinh thái cộng đồng hố Giang Thơm và vườn cây ăn trái thôn Tú Mỹ (Núi Thành); làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước): làng DLCĐ Cẩm Phú (Điện Bàn); làng DLCĐ Mô Chai (Nam Trà My); làng DLCĐ thôn Ariêu (Tây Giang); làng DLCĐ Bhơhôồng (Đông Giang); làng DLCĐ Đại Bình (Nông Sơn); làng du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu (Nam Giang).

Nếu được thống nhất xem xét hỗ trợ, thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ năm 2023 - 2025. Tổng kinh phí thực hiện chương trình khoảng 137,4 tỷ đồng (trong đó nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 113,5 tỷ đồng).

TAGS