Thành lập Ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam và các Tiểu ban phục vụ

T.S |

* Chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh làm Trưởng ban Tổ chức

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 396 thành lập Ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 gồm 29 thành viên, do Chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh làm Trưởng ban, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Phó Trưởng ban Thường trực; Sở VH-TT&DL là cơ quan thường trực của Ban Tổ chức.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức, chỉ đạo phối hợp tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 theo đề án, chương trình, kế hoạch được phê duyệt đảm bảo trang trọng, an toàn, hiệu quả, và đúng quy định của pháp luật.

* Để phục vụ, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu, chỉ đạo của Ban Tổ chức Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022, Trưởng ban Tổ chức - Chủ tịch UBND tỉnh Lê trí Thanh đã ký Quyết định số 16/ QĐ-BTC thành lập các Tiểu ban Nội dung (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng Tiểu ban); Tiểu ban Tuyên truyền, lễ tân, hậu cần, tài chính (Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Thanh Hồng làm Trưởng Tiểu ban); Tiểu ban An ninh trật tự, y tế, môi trường (Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Đức Dũng làm Trưởng Tiểu ban).

Các tiểu ban chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Trưởng ban Tổ chức; có trách nhiệm phối hợp các sở, ban, ngành liên quan giải quyết công việc thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo xin ý kiến Ban Tổ chức để kịp thời giải quyết.

Trưởng các tiểu ban có trách nhiệm xây dựng chương trình (kế hoạch, phương án) chi tiết, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”, dự kiến khai mạc tối 25.3.2022 tại Đảo ký ức Hội An, phường Cẩm Nam, TP.Hội An; dự kiến bế mạc vào tháng 12.2022 tại khu vui chơi VinWonders Nam Hội An, huyện Thăng Bình.

TAGS