Quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: KHÔNG LÀ MẢNH GHÉP CỦA CÁC LÃNH THỔ

HỮU PHÚC |

(QNO) - Định hướng quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đảm bảo sự cân đối hài hòa giữa quy hoạch không gian và quy hoạch ngành, lấy sự bền vững của môi trường làm nền tảng cho sự phát triển chiến lược nền kinh tế.

 

Từ đầu năm đến nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhiều cuộc họp được tổ chức liên quan đến các đồ án quy hoạch hạ lưu sông Thu Bồn, sông Trường Giang, quy hoạch cảnh quan dọc ven sông Cổ Cò, lấy ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng liên huyện phía đông. Tại cuộc họp gần đây sau khi nghe Sở KH&ĐT Quảng Nam và đơn vị tư vấn báo cáo tiến độ, kế hoạch triển khai lập quy hoạch, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thể hin quan điểm nhất quán trong định hướng quy hoạch có tính ổn định và dài lâu.

 
 

Tại Quảng Nam, có nhiều quy hoạch ngành, lĩnh vực đồng thời có hiệu lực như quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, giao thông, quy hoạch sử dụng đất, chưa kể hầu hết các huyện/thị xã/thành phố đều có đồ án quy hoạch chung của địa phương mình. Trước đây có tình trạng trùng lắp, chống chéo trong quy hoạch, điển hình nhất là ở TP.Tam Kỳ, Núi Thành với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai (nay là Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh).

Ở mỗi địa phương, sau quy hoạch chung lần lượt đến các quy hoạch phân khu rồi đến quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, điều gây lúng túng cho Tam Kỳ, Núi Thành  hiện nay khi triển khai Chỉ thị số 19 của UBND năm 2020 về tăng cường quản lý đất đai, xây dựng trên địa bàn vùng đông nằm ở chỗ Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh chưa phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng làm căn cứ để xác nhận quy hoạch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh, quan điểm xuyên suốt trong quy hoạch là cân đối hài hòa định hướng phát triển, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, xung đột trong phát triển. Định hướng với sự tích hợp của 14 ngành, lĩnh vực chủ yếu, kết hợp với 18 lãnh thổ cấp huyện là khối lượng công việc tương đối lớn, đòi hỏi cần có sự phân công nhiệm vụ các thành viên liên danh của tư vấn thực hiện theo chuyên môn; đồng thời phải có sự phối hợp xuyên suốt của các đơn vị liên danh trong quá trình lập quy hoạch. “Đặc biệt không để bản quy hoạch là những phép cộng đơn thuần, sự chồng lớp của các ngành, lĩnh vực hay là mảnh ghép của các lãnh thổ” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh lưu ý.

 

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, quá trình lập quy hoạch phải gắn với thực hiện các chương trình hành động thực hiện mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là “Đến năm 2030, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước”. Đồng thời có tính khả thi, thích ứng trong triển khai, phù hợp với nguồn lực thực hiện của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 và khả năng huy động nguồn lực trong tầm nhìn đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển cao của cả nước; định vị được vị trí xứng đáng của Quảng Nam so với cả nước.

 

 

 
 

Định hướng quy hoạch phát triển tỉnh Quảng Nam phải lấy quy hoạch không gian làm nòng cốt, căn bản trên cơ sở đó xây dựng các quy hoạch ngành kinh tế, kỹ thuật, mang tính riêng có, không trùng lắp với các địa phương khác, trong đó cần đảm bảo 4 yếu tố đột phá – khác biệt – toàn diện và bền vững.

Về đột phá, khung quy hoạch cần đề xuất những tư tưởng và ý tưởng phát triển mới, có tính đột phá trên nền tảng phát huy tối đa các thế mạnh của tỉnh, tạo nền tảng để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Yếu tố khác biệt, yêu cầu định hướng quy hoạch tỉnh phải thể hiện sự khác biệt với các địa phương khác, xuất phát từ thực tế, phù hợp với điều kiện đặc điểm, lợi thế riêng của tỉnh. Toàn diện là nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện, khoa học, trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế, khó khăn, thách thức, những tác động bên trong, bên ngoài để đề xuất phát triển toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh từ đồng bằng đến miền núi. Cuối cùng là bền vững trong lập và triển khai quy hoạch, thể hiện qua tầm nhìn chiến lược, hạn chế tối đa việc bổ sung, điều chỉnh sau khi được duyệt; bền vững trong định hướng phát triển tất cả các ngành, lĩnh vực.  

 

Về hồ sơ quy hoạch, người đứng đầu chính quyền tỉnh yêu cầu phải có tính mở, không cứng nhắc, ràng buộc đối với một chủ thể hay đối tượng cụ thể, dẫn đến khó điều chỉnh, bổ sung sau này. Đối với những đặc điểm mang tính tất yếu phù hợp với điều kiện cụ thể của tỉnh, cần xây dựng định hướng chiến lược chắc chắn làm nền tảng cho sự phát triển; đối với những điều kiện phát triển theo xu thế cần phải xây dựng theo định hướng mở, không bị bó buộc, trong quá trình thực tiễn, phát sinh nhiều vấn đề thì có thể linh hoạt điều chỉnh một cách phù hợp.

Muốn xây dựng quy hoạch tất yếu phải thu thập dữ liệu thông tin. Đây là căn cứ quan trọng để phân tích, đánh giá, luận chứng, nhận định tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, từ đó đưa ra những dự báo sát với thực tế. Chính quyền tỉnh yêu cầu, trước mắt đơn vị tư vấn phối hợp với Sở KH-ĐT rà soát, kế thừa các số liệu theo ngành kinh tế, các quy hoạch vùng, liên vùng đã và đang được triển khai và khẩn trương xây dựng khung dữ liệu đầu vào cần thu thập, gửi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan để phối hợp cung cấp.

Vùng đất ven sông Trường Giang, đoạn từ Cửa Lở (Núi Thành) đến xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ). Clip: NGÂN THÀNH

 

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh cũng đề nghị đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương để khảo sát thực tế, làm việc trực tiếp hoặc trực tuyến (tùy tình hình dịch bệnh Covid-19) với các ngành, địa phương để hoàn thành sản phẩm các kỳ báo cáo theo nội dung quy định. Để quy hoạch có chất lượng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra, thì đơn vị tư vấn phải có phương pháp làm việc khoa học, tập trung đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch trong điều kiện thiên tai, dịch bệnh, đồng thời đảm bảo chất lượng hồ sơ quy hoạch.

“Sở KH&ĐT tham mưu tỉnh thành lập hội đồng phản biện quy hoạch, thành phần là những cá nhân, đơn vị am hiểu thực tiễn về Quảng Nam như các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các chuyên gia đã từng nghiên cứu chuyên sâu các lĩnh vực làm việc tại Quảng Nam, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp lớn đã, đang và dự kiến sẽ đầu tư tại Quảng Nam” - người đứng đầu chính quyền tỉnh đặt ra yêu cầu.

 

 
 

TAGS