450 thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh

X.PHÚ |

Trong 2 ngày 10&11.6 sẽ diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh với 3 môn Toán, Văn, Tiếng Anh. 

Năm nay, có 450 thí sinh (TS) đăng ký dự thi với chỉ tiêu tuyển sinh là 155 học sinh, trong đó 147 học sinh người dân tộc thiểu số, 8 học sinh người Kinh. Đây là năm thứ 3 tuyển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông DTNT tỉnh bằng hình thức thi tuyển cạnh tranh trên phạm vi cả tỉnh.

Để phòng chống dịch Covid-19, tránh tập trung đông người, hạn chế di chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho TS dự thi, năm nay không tổ chức thi tại Trường Phổ thông DTNT tỉnh như trước mà thay bằng 3 địa điểm tại các huyện, bao gồm Trường Phổ thông DTNT Nước Oa - Bắc Trà My (gồm TS các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phú Ninh, Núi Thành), Trường Phổ thông DTNT Đông Giang (gồm TS huyện Đông Giang và Tây Giang) và Trường Phổ thông DTNT Nam Giang (gồm TS huyện Nam Giang, Phước Sơn, Đại Lộc).

TAGS