7 lĩnh vực đại học Việt Nam lọt top thế giới 2022

XUÂN LAN |

(QNO) - Tạp chí Times Higher Education (THE, trụ sở tại Anh) vừa công bố kết quả xếp hạng các trường đại học (ĐH) thế giới theo lĩnh vực chuyên môn năm 2022.

Trên tổng số 11 lĩnh vực được THE xếp hạng năm 2022, các cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam góp mặt tại 7 lĩnh vực.

Lĩnh vực Lâm sàng & sức khỏe, Việt Nam có đại diện duy nhất là Trường ĐH Duy Tân (top 176 - 200 thế giới), đây là thứ hạng cao nhất của Việt Nam tại bảng xếp hạng này.

Lĩnh vực Khoa học sự sống, có 2 đại diện là Trường ĐH Tôn Đức Thắng (top 251 - 300) và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (top 601 - 800).

Lĩnh vực Kinh tế & kinh doanh, có 2 đại diện là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (top 201 - 250) và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (top 601+).

Lĩnh vực Khoa học xã hội, lần đầu tiên Việt Nam có 3 đại diện là Trường Đại học Tôn Đức Thắng (top 251 - 300), ĐH Quốc gia Hà Nội (top 501 - 600) và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (top 601+).

Lĩnh vực Khoa học máy tính, Trường ĐH Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng được xếp đồng hạng (top 251 - 300); Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đã hạ từ vị trí 501 - 600 năm 2021 xuống hạng 601 - 800, đồng hạng với ĐH Quốc gia Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực Khoa học cơ bản, Trường ĐH Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng đồng hạng (top 201 -250), ĐH Quốc gia Hà Nội (top 601 - 800), ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội đồng hạng (top 801 - 1.000).

Lĩnh vực Kỹ thuật công nghệ, Trường ĐH Duy Tân và Trường Đại học Tôn Đức Thắng đồng hạng cao (top 251 - 300), trong khi ĐH Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đều xuống hạng ở khối lĩnh vực này.

Hiện lĩnh vực Nghệ thuật & nhân văn chưa có kết quả xếp hạng. Các lĩnh vực Luật, Giáo dục, Tâm lý, Việt Nam chưa có đại diện được xếp vào bảng xếp hạng THE.

THE có 5 “trụ cột” để đánh giá: giảng dạy (môi trường học tập); nghiên cứu (khối lượng, thu nhập và danh tiếng); trích dẫn khoa học; triển vọng quốc tế (của nhân viên, sinh viên và nghiên cứu sinh); thu nhập ngành.

Năm 2022 có 1.662 cơ sở giáo dục trên thế giới được THE xếp hạng, tăng 136 cơ sở so với năm 2021, trở thành bảng xếp hạng ĐH lớn nhất và đa dạng nhất thế giới hiện nay. Đây cũng là năm Việt Nam có nhiều cơ sở ĐH được THE 2022 xếp hạng cùng nhiều lĩnh vực lọt top thế giới nhất từ trước đến nay.

TAGS