Cải thiện khả năng tiếp cận môi trường giáo dục cho trẻ khuyết tật

CHÂU NỮ |

Dự án giáo dục hòa nhập vừa được UBND tỉnh phê duyệt và giao Sở GD-ĐT làm chủ dự án. Tổng kinh phí hoạt động của dự án là 90 nghìn USD, được Tổ chức Vietnam Health Improvement Projects (VNHIP, Hoa Kỳ) tài trợ.

Dự án thực hiện tại thị xã Điện Bàn từ tháng 7.2020 đến tháng 6.2023, nhằm cải thiện khả năng tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng và thân thiện cho trẻ em khuyết tật; tăng sự tự tin và khả năng lãnh đạo của học sinh khuyết tật thông qua việc tham gia tích cực các hoạt động do học sinh lãnh đạo tại các trường hòa nhập; tăng cường thực hiện các chính sách giáo dục hòa nhập để nhân rộng các mô hình dự án.


TAGS