Đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 16/3, UBND tỉnh có công văn gửi Sở GĐ-ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố về nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và đảm bảo an toàn cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non (GDMN).

Đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm cho trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non. Ả:N.P
Đảm bảo chất lượng bữa ăn và an toàn thực phẩm cho trẻ em tại cơ sở GDMN. Ảnh: N.P

UBND tỉnh yêu cầu Sở GD-ĐT chủ trì, phối hợp sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các điều kiện về con người, chính sách phục vụ công tác đảm bảo an toàn cho trẻ em; hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở GDMN có tổ chức bán trú tăng cường biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Sở GD-ĐT tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN; việc thực hiện các chế độ chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo; công tác đảm bảo an toàn trường học trong các cơ sở GDMN; kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định các vi phạm (nếu có).

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng GD-ĐT hướng dẫn cơ sở GDMN trên địa bàn tăng cường biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; công tác nuôi dưỡng trẻ em tại cơ sở GDMN cần đảm bảo đúng quy định và các quy định hiện hành về số bữa ăn đáp ứng nhu cầu khuyến nghị, phân bố bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng của trẻ em; thời gian tổ chức ăn cho trẻ thực hiện theo lịch sinh hoạt hằng ngày; không thực hiện hợp đồng dịch vụ cung cấp suất ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN.

Đẩy mạnh các giải pháp phối hợp với gia đình để bảo đảm các điều kiện tổ chức nuôi dưỡng và thực hiện chế độ sinh hoạt cho trẻ; huy động mọi nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các cơ sở GDMN; duy trì và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ và nguồn nhân lực của bếp ăn tại cơ sở GDMN...

TAGS