Điện Bàn bồi dưỡng kỹ năng công tác đội năm học 2022 - 2023

CÔNG TÚ - QUỐC HẢI |

(QNO) - Thực hiện chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023, Thị đoàn Điện Bàn vừa phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức chương trình tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác đội năm học 2022 - 2023 cho hơn 150 học viên.

Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng đội các xã, phường được bồi dưỡng kỹ năng tổ chức múa hát tập thể. Ảnh: QH
Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Đội các xã, phường được bồi dưỡng kỹ năng tổ chức múa hát tập thể. Ảnh: Q.H

Chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng Đội các xã, phường, giáo viên Tổng phụ trách đội, Liên đội trưởng các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thị xã tham dự lớp tập huấn.

Trong vòng một ngày, học viên được phổ biến các điểm mới và một số nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2022 - 2023; hướng dẫn các kỹ năng, nghiệp vụ nghi thức đội, các bài múa hát tập thể, tổ chức trò chơi nhỏ…

Tổ chức trò chơi nhỏ là một trong những nội dung được tập huấn đợt này. Ảnh: QH
Tổ chức trò chơi nhỏ là một trong những nội dung được tập huấn đợt này. Ảnh: QH

Lớp tập huấn đã góp phần bồi dưỡng kiến thức, đổi mới tác phong chỉ huy đội; tạo điều kiện để các học viên thể hiện bản lĩnh của ban chỉ huy đội, nhất là các học viên lần đầu tham gia công tác đội, bổ sung nguồn lực lượng cho câu lạc bộ chỉ huy đội cấp thị xã trong thời gian đến.

TAGS