FHF tài trợ Quảng Nam gần 3 tỷ đồng chăm sóc mắt học đường

CHÂU NỮ |

(QNO) - Tổ chức The Fred Hollows Foundation (FHF) tài trợ gần 3 tỷ đồng để thực hiện dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng tại tỉnh Quảng Nam trong vòng 4 năm.

UBND tỉnh vừa phê duyệt quyết định tiếp nhận khoản viện trợ thực hiện dự án chăm sóc mắt học đường mở rộng do Tổ chức FHF tài trợ.

Dự án do Sở GD-ĐT làm cơ quan chủ quản; nhằm triển khai tài liệu chăm sóc mắt, phòng chống mù loà và hướng dẫn chăm sóc mắt học đường được lồng ghép trong trường mầm non, tiểu học và THCS, kiểm soát tốt tình trạng suy giảm thị lực của học sinh

Dự án sẽ tăng cường thực hiện các quy định, hướng dẫn về chăm sóc mắt cho trẻ em; tăng cường sự phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong công tác chăm sóc mắt học đường; nâng cao chất lượng sẵn có của dịch vụ chăm sóc mắt, truyền thông về chăm sóc mắt cho học sinh, phụ huynh và giáo viên.

Dự kiến thực hiện dự án trong 4 năm (2021-2024) với tổng vốn viện trợ không hoàn lại gần 3 tỷ đồng.

TAGS