Hiệp Đức đầu tư 12,4 tỷ đồng xây dựng trường mẫu giáo liên xã

LINH NHI - THANH HOA |

HĐND huyện Hiệp Đức vừa thống nhất bổ sung danh mục và chủ trương đầu tư đối với công trình Trường Mẫu giáo Họa My, xã Phước Trà. Công trình có tổng nguồn vốn đầu tư là 12,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 7 tỷ đồng, còn lại vốn ngân sách huyện.

Trường Mẫu giáo Họa My là trường liên xã Phước Trà - Sông Trà; trong những năm qua, điểm trường chính của xã thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa, gây khó khăn trong việc học tập của học sinh vùng cao. Trường Mẫu giáo Họa My được đầu tư xây dựng ngoài mục tiêu giảng dạy còn là ngôi nhà an toàn tránh trú bão cho người dân xã Phước Trà.

TAGS