Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 22 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non (GDMN).

Cụ thể, hỗ trợ 160 nghìn đồng/trẻ/tháng (tính theo số tháng học thực tế, không quá 9 tháng/năm học) đối với trẻ em trong độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo đang học tại cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động.

Hỗ trợ 800 nghìn đồng/tháng (tính theo số tháng dạy thực tế trong năm học) đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở GDMN thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ đối với giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở GDMN dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định.

Hỗ trợ 2,98 triệu đồng/tháng/45 trẻ em đối với cơ sở GDMN công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo, xã thuộc vùng khó khăn được ngân sách nhà nước hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em.

Hỗ trợ kinh phí (một lần) mua sắm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ và cơ sở vật chất đối với cơ sở GDMN độc lập ở địa bàn có khu công nghiệp thuộc loại hình dân lập, tư thục đã được cấp có thẩm quyền cấp phép thành lập theo đúng quy định có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

TAGS