Hơn 151 tỷ đồng thực hiện chương trình Sữa học đường

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - Ngày 19.9, UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình Sữa học đường từ năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026.

Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học (từ 3-6 tuổi) tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Đối tượng áp dụng chương trình Sữa học đường là trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ảnh: N.P

Đối tượng áp dụng là trẻ em mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi) và học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập (đã được cấp phép) tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn Quảng Nam (theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025).

Mỗi ngày trẻ được uống 1 hộp sữa 180ml, uống 5 lần/tuần trong thời gian đủ 9 tháng/năm học, từ đầu năm học 2022 - 2023 đến hết năm học 2025 - 2026. Tổng kinh phí thực hiện hơn 151,9 tỷ đồng; trong đó kinh phí mua sữa khoảng 150 tỷ đồng.

TAGS