[Infographic] - Định mức giáo viên tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

CHÂU NỮ - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông và các trường chuyên biệt công lập. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2023.

 

TAGS

Nâng chất lượng giáo dục lịch sử cho thế hệ trẻ

HÀN GIANG |

Tại hội thảo “Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - thực trạng và giải pháp” do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức sáng qua 9/11, bên cạnh ghi nhận chuyển biến tích cực, nhiều ý kiến thảo luận cũng đề xuất, kiến nghị các giải pháp để thực hiện hiệu quả hơn.

[Infographic] - Thành tựu đổi mới giáo dục Quảng Nam sau 10 năm

CHÂU NỮ - TUYẾT TRINH |

(QNO) - Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 29 ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI gắn với Nghị quyết số 11 ngày 25/4/2017 của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, ngành GD-ĐT Quảng Nam đã được nhiều thành tựu nổi bật.