Khai giảng năm học 2020 - 2021 vào ngày 5.9

MỸ LINH |

(QNO) - Ngày 10.8, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2182/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, thời gian tựu trường vào ngày 1.9, khai giảng vào ngày 5.9.2020.

Đối với cấp mầm non, tiểu học, THCS và THPT: có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II ít nhất 17 tuần). Đối với giáo dục thường xuyên (thực hiện chương trình THCS và THPT): có ít nhất 32 tuần thực học (mỗi học kỳ ít nhất 16 tuần). 

Cấp học mầm non, phổ thông bế giảng từ ngày 25 - 29.5.2021; giáo dục thường xuyên từ ngày 17 - 22.5.2021.

Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25.5.2021. Thi tốt nghiệp THPT năm 2021, thi học sinh giỏi quốc gia, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT. Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh vào đầu tháng 6.2021. Các cuộc thi cấp tỉnh theo kế hoạch của Sở GD-ĐT.

Hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2021­ - 2022 trước ngày 10.7.2021.

UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD-ĐT có trách nhiệm tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thời gian nghỉ học và thời gian kéo dài năm học trong trường hợp đặc biệt.

Giám đốc Sở GD-ĐT được quyền quyết định cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai xảy ra gây trở ngại giao thông, đi lại và bố trí lịch học bù cho học sinh, thời gian nghỉ hè của giáo viên phù hợp, đúng quy định của Nhà nước.

TAGS