Không được ép học sinh mua đồng phục trái quy định

ĐOÀN ĐẠO |

(QNO) - Bộ GD-ĐT đã ban hành Công văn số 3875/BGDĐT-GDCTHSSV hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2019 - 2020.

Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không được ép HS mua (may) đồng phục trái quy định. Ảnh: Đ.ĐẠO
Bộ GD-ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục không được ép HS mua (may) đồng phục trái quy định. Ảnh: Đ.ĐẠO
 

Công văn yêu cầu các Sở GD-ĐT tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục trong thực hiện việc tổ chức mặc đồng phục của HS theo đúng quy định tại Thông tư 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30.9.2009 và Công văn 5453/BGDĐT-VP ngày 2.10.2014.

Đồng thời, xử lý nghiêm người đứng đầu cơ sở giáo dục có tình trạng lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ HS để thu góp hoặc ép buộc HS may (mua) quần áo đồng phục trái quy định.

Ngoài ra, Công văn 3875 cũng nêu nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác HSSV năm học 2019 - 2020 như: chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HSSV…

TAGS