Núi Thành đề nghị tăng biên chế giáo dục

TRÚC VĂN |

Thực hiện Công văn số 980/2020 của Sở GD-ĐT, huyện Núi Thành đã rà soát, thống kê tình hình đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trên địa bàn. Theo đó, tính đến ngày 1.5.2020, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD-ĐT huyện là 1.589 người (chỉ tiêu UBND tỉnh giao là 1.766 người). Còn theo Đề án số 1298/2018 của UBND tỉnh đã được phê duyệt, tổng số biên chế cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2020 - 2021 đối với Núi Thành là 1.774 biên chế.

Năm học 2020 - 2021, Núi Thành kiến nghị tăng thêm 34 biên chế cho ngành giáo dục. Ảnh: V.P
Năm học 2020 - 2021, Núi Thành kiến nghị tăng thêm 34 biên chế cho ngành giáo dục. Ảnh: V.P

Cụ thể, tổng số cán bộ - giáo viên - nhân viên cần cho năm học 2020 - 2021 các bậc của huyện như sau: mầm non là 429 người; tiểu học: 757 người; THCS: 536 người và riêng trường hợp một trường tiểu học - THCS cần 52 người. So với biên chế của UBND tỉnh giao năm 2020 còn thiếu 8 biên chế (tỉnh giao 1.766 biên chế).

Ông Trần Công Hiệu - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Núi Thành cho biết: “Nếu tính theo Thông tư liên tịch số 06/2015 của Bộ GD-ĐT - Bộ Nội vụ và Thông tư số 16/2017 của Bộ GD-ĐT, tổng nhu cầu biên chế cán bộ - giáo viên - nhân viên trong năm học 2020 - 2021 của huyện Núi Thành là 1.800 biên chế. So với biên chế UBND tỉnh giao năm 2020 còn thiếu 34 biên chế”.

Theo ông Nguyễn Văn Mau - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, biên chế UBND tỉnh giao hiện nay đối với ngành giáo dục huyện vẫn chưa đáp ứng nhu cầu dạy học bậc mầm non theo tinh thần Nghị quyết số 11/2017 của Tỉnh ủy Quảng Nam về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Chương trình hành động số 20/2017 của Huyện ủy Núi Thành, thực hiện Nghị quyết số 11/2017 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến 2025.

“Hiện tại, Núi Thành chưa đảm bảo số lượng giáo viên trên lớp đối với bậc học mầm non và thiếu nhân viên ở tất cả bậc học. UBND huyện Núi Thành đề nghị UBND tỉnh xem xét, tăng thêm 34 biên chế cho ngành giáo dục để giải quyết nhu cầu đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên của năm học 2020 - 2021 đảm bảo theo quy định. Đồng thời, huyện cũng đề nghị Sở Nội vụ và Sở GD-ĐT xem xét lại số nhu cầu biên chế năm học 2020 - 2021 đối với đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc huyện Núi Thành là 1.774 biên chế như đã phê duyệt, chứ không phải số biên chế là 1.710 như Công văn số 1239/2020 của Sở Nội vụ” - ông Nguyễn Văn Mau nói.

TAGS