Phú Ninh xét tuyển viên chức đối với 32 giáo viên hợp đồng

HẢI CHÂU - ANH ĐÔNG |

Sáng 9.6, UBND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ xét tuyển viên chức giáo viên (GV) tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập năm 2020.

Được sự thống nhất UBND tỉnh, UBND huyện Phú Ninh thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức đối với 32 GV hợp đồng (13 GV mầm non, 14 GV tiểu học, 8 GV THCS) có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công tác giảng dạy tại các trường học trên địa bàn trước ngày 31.12.2015, trong chỉ tiêu biên chế, có năng lực và trình độ phù hợp với yêu cầu vị trí cần tuyển dụng.

Quy trình xét tuyển viên chức lần này được thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29.11.2018 của Chính phủ. Qua 2 vòng xét tuyển: vòng 1, kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; vòng 2, phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển thông qua các câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên môn, chuyên ngành và một số câu hỏi mở rộng. Theo đó, 32/32 giáo viên hợp đồng dự tuyển lần này đều đủ các điều kiện trúng tuyển. UBND huyện Phú Ninh tổng hợp kết quả, trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận viên chức.

TAGS