Quảng Nam chọn hầu hết sách giáo khoa của NXB Giáo dục từ năm học 2021-2022

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hầu hết sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2021-2022 trên địa bàn Quảng Nam được UBND tỉnh chọn là của Nhà xuất bản (NXB) Giáo dục Việt Nam.

Ngày 19.4, UBND tỉnh phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn Quảng Nam từ năm học 2021-2022 tại Quyết định số 1609.

Theo đó, đối với lớp 1 và lớp 2, các sách Tiếng Việt (Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên); Toán (Hà Huy Khoái tổng chủ biên); Đạo đức (Nguyễn Thị Toan tổng chủ biên); Tự nhiên và xã hội (Vũ Văn Hùng tổng chủ biên); Giáo dục thể chất lớp 1 (Nguyễn Duy Quyết tổng chủ biên) và lớp 2 (Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc Sơn đồng tổng chủ biên); Âm nhạc lớp 1 (Đỗ Thị Minh Chính tổng chủ biên) và lớp 2 (Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng tổng chủ biên); Mỹ thuật lớp 1 (Đinh Gia Lê tổng chủ biên) và lớp 2 (Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê đồng tổng chủ biên); Hoạt động trải nghiệm lớp 2 (Lưu Thu Thủy, Bùi Sĩ Tụng đồng tổng chủ biên), đều là sách của NXB Giáo dục Việt Nam.

Riêng sách Tiếng Anh, tỉnh chọn  lớp 1 I-learn Smart Start của NXB Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh do Nguyễn Thị Ngọc Quyên chủ biên. Đối với môn Tiếng Anh lớp 2, các cơ sở giáo dục trong tỉnh có thể chọn sách của NXB Giáo dục do Hoàng Văn Vân chủ biên hoặc I-learn Smart Start của NXB Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh để sử dụng.

Toàn bộ sách giáo khoa lớp 6 đều của NXB giáo dục Việt Nam, gồm: Ngữ văn (tập 1, 2 Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên); Toán (tập 1, 2 Hà Huy Khoái tổng chủ biên); Tiếng Anh (tập 1, 2 Hoàng Văn Vân tổng chủ biên); Giáo dục công dân (Nguyễn Thị Toan tổng chủ biên); Khoa học tự nhiên (Vũ Văn Hùng tổng chủ biên); Lịch sử và Địa lý (Vũ Minh Giang tổng chủ biên); Tin học (Nguyễn Chí Công tổng chủ biên); Công nghệ (Lê Huy Hoàng tổng chủ biên); Âm nhạc (Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính đồng tổng chủ biên); Mỹ thuật (Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên đồng tổng chủ biên); Giáo dục thể chất (Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết đồng tổng chủ biên); Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp (Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng đồng tổng chủ biên).

TAGS