Quảng Nam điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023

CHÂU NỮ |

(QNO) - Hôm nay 18.8, UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thời gian tựu trường năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh. Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 30.8 thay cho 1.9 như Quyết định 2094 (ngày 10.8.2022 của UBND tỉnh).

Học sinh lớp 1 trong ngày đầu năm học 2021 - 2022. Ảnh: C.N
Học sinh lớp 1 trong ngày đầu năm học 2021 - 2022. Ảnh: C.N

Ngoài điều chỉnh thời gian tựu trường, những nội dung khác của Quyết định 2094 về kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam không thay đổi.

Cụ thể, năm học 2022 - 2023 khai giảng vào ngày 5.9. Cấp học mầm non và tiểu học có 35 tuần thực học. Các lớp 8, 9, 11 và 12 có 32 tuần thực học; các lớp 6, 7 và 10 có 35 tuần thực học.

Giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bế giảng năm học từ ngày 25 - 30.5.2023; xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 25.5.2023.

Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh vào đầu tháng 6.2023. Hoàn thành công tác tuyển sinh đầu cấp, năm học 2023 - 2024 đối với cấp học mầm non, tiểu học, THCS trước ngày 10.7.2023, cấp THPT trước ngày 31.7.2023.

Các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia thực hiện theo kế hoạch của Sở GD-ĐT và Bộ GD-ĐT. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

TAGS

Học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 1.9

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, học sinh Quảng Nam tựu trường ngày 1.9, khai giảng năm học 2022 - 2023 vào ngày 5.9. 

Năm học 2022 – 2023, Quảng Nam tăng 10.536 học sinh các cấp

H.PHÚC |

(QNO) - Đó là con số được nêu ra trong Báo cáo số 321 (ngày 9.8.2022) của Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25.10.2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Học sinh cả nước khai giảng ngày 5.9, lớp 1 tựu trường sớm trước 2 tuần

Theo VOV |

(QNO) - Ngày 5.8, Bộ GD-ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.