Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIV

CHÂU NỮ |

Hôm qua 22.9, UBND tỉnh ban hành quyết định thành lập Ban tổ chức (BTC) Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ XIV, năm 2021. BTC có 8 người, do ông Huỳnh Đức Dũng - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

BTC cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi đảm bảo chu đáo, thiết thực, đạt mục đích, yêu cầu đề ra và theo đúng hướng dẫn của BTC Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc; Quy chế về quản lý tổ chức hội thi của UBND tỉnh và đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời phát động, tuyên truyền và phổ biến rộng rãi các nội dung có liên quan đến cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các ngành, địa phương, đơn vị liên quan. Tổ chức đánh giá, tuyển chọn các đề tài để tham dự cuộc thi toàn quốc.

TAGS