Tiếp nhận và đào tạo 64 lưu học sinh Lào

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa quyết định tiếp nhận và tổ chức đào tạo chuyên ngành cho 64 lưu học sinh tỉnh Sê Kông và tỉnh Chămpasak (Lào) học tại Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam năm học 2022 - 2023.

Cụ thể, trong 21 lưu học sinh học tại Trường Đại học Quảng Nam có 14 trường hợp nhận học bổng 100%, 3 trường hợp nhận học bổng 50% và 4 trường hợp tự túc kinh phí. Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam có 43 lưu học sinh theo học, trong đó có 19 trường hợp nhận học bổng 100%, 7 trường hợp nhận học bổng 50% và 17 trường hợp tự túc về kinh phí.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập thủ tục tiếp nhận, bàn giao lưu học sinh Lào cho Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam quản lý, đào tạo; phối hợp với Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các địa phương, đơn vị chức năng quản lý và giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến lưu học sinh Lào trong thời gian học tập, sinh hoạt tại tỉnh Quảng Nam...

TAGS