Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

CHÂU NỮ |

Ngày 6.3, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 582/QĐ-UBND quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa (SGK) phù hợp với cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, đối với tiêu chí phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh quy định cụ thể: nội dung SGK phải đảm bảo tính kế thừa, ngôn ngữ và cách thức thể hiện phù hợp với văn hóa, lịch sử, địa lý của địa phương và phải đảm bảo tính linh hoạt, có thể điều chỉnh để phù hợp với khả năng và phong cách học tập của nhiều nhóm đối tượng học sinh tại địa phương. Cấu trúc, nội dung SGK phải tạo cơ hội, điều kiện để nhà trường, tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên bổ sung những nội dung và hoạt động đặc thù thích hợp, sát với thực tế địa phương. Chất lượng sách (giấy in, độ bền, độ nét của chữ in…) tốt, không có lỗi in ấn… và có giá thành hợp lý.

Đối với tiêu chí phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông, UBND tỉnh quy định SGK phải phù hợp với việc học của học sinh, phù hợp với cơ sở vật chất, việc lập kế hoạch dạy tại cơ sở giáo dục phổ thông và thuận tiện, hiệu quả đối với giáo viên. Cụ thể, nội dung được trình bày hấp dẫn, gây hứng thú với học sinh; kênh chữ chọn lọc, kênh hình gần gũi, trực quan, phù hợp với nội dung bài học, có tính thẩm mỹ và tính giáo dục cao. Nội dung mỗi bài học trong SGK được thể hiện, trình bày sinh động, có sức lôi cuốn, thúc đẩy học sinh học tập tích cực, kích thích học sinh tư duy sáng tạo, độc lập; có những hoạt động học tập thiết thực, giúp học sinh biết cách định hướng để đạt được mục tiêu học tập; hướng đến việc phát triển kỹ năng nhận thức, kỹ năng tư duy, rèn khả năng tích hợp, vận dụng kiến thức mới cho học sinh. Cấu trúc SGK có tính linh hoạt, tạo điều kiện để địa phương, nhà trường chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục và phải tạo điều kiện thuận lợi để tổ/nhóm chuyên môn xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Nội dung SGK đảm bảo triển khai tốt, phù hợp với cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện dạy học khác tại cơ sở giáo dục phổ thông. Cách thiết kế bài học/chủ đề trong SGK phải hỗ trợ, tạo điều kiện để giáo viên dễ dạy, dễ lựa chọn phương án, hình thức tổ chức và phương pháp dạy học tích cực; đảm bảo triển khai khả thi, phù hợp với năng lực chung của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tại cơ sở giáo dục phổ thông. SGK phải có nhiều nội dung, chủ đề kiến thức phong phú, giúp giáo viên có thể thực hiện dạy học tích hợp, gắn kết nội dung bài học với thực tiễn. Nội dung SGK đảm bảo mục tiêu phân hóa, nhiều hình thức và phương pháp đánh giá, thuận lợi cho giáo viên trong việc lựa chọn công cụ đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu cần đạt của học sinh. Nguồn tài nguyên, học liệu điện tử bổ sung cho SGK đa dạng, phong phú, hữu ích, dễ khai thác.

TAGS