Tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông

T.C.T |

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý của UBND tỉnh tại Công văn số 3407 ngày 2/6/2023 về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (ATGT) và đảm bảo ATGT cho học sinh, sinh viên.

Học sinh đi xe đạp điện không chấp hành đội mũ bảo hiểm là thực trạng chung tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Học sinh ở Thăng Bình đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 14E. Ảnh: C.T
Học sinh đi xe đạp điện không chấp hành đội mũ bảo hiểm là thực trạng chung tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh: Học sinh ở Thăng Bình đi xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm trên quốc lộ 14E. Ảnh: C.T

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cơ sở tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình, phụ huynh học sinh chấp hành các quy định về trật tự ATGT; không giao xe cho người không đủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Phối hợp với các trường học, cơ sở giáo dục kiểm tra việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT của học sinh, sinh viên, kịp thời phát hiện vi phạm để xử lý, chấn chỉnh. Thông báo trường hợp học sinh, sinh viên vi phạm đến các trường, cơ sở giáo dục để xem xét xử lý theo nội quy, quy chế.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức pháp luật về trật tự ATGT trong trường học, cơ sở giáo dục.

Chỉ đạo, yêu cầu các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn trong tổ chức đưa, đón học sinh bằng ô tô; phối hợp với chính quyền và lực lượng công an triển khai các hoạt động tuyên truyền về trật tự ATGT và triển khai, nhân rộng mô hình “Văn hóa giao thông trong trường học”, “Cổng trường ATGT”. Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các nhà trường, cơ sở giáo dục với Phòng GD-ĐT, Sở GD-ĐT về chấp hành pháp luật trật tự ATGT.

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trường tổ chức cho học sinh ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT. Phát động phong trào học sinh ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông; tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về trật tự ATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hằng năm đối với các cơ sở giáo dục; xử lý nghiêm tập thể và cá nhân vi phạm...

TAGS