Trang bị kiến thức về phòng chống thuốc lá cho trường học

P.V |

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về trang bị kiến thức phòng chống tác hại thuốc lá cho các trường học.

Nội dung được triển khai tại các lớp tập huấn gồm: Tác hại của hút thuốc và hút thuốc thụ động; các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và một số văn bản chỉ đạo về phòng chống thuốc lá trong trường học; hướng dẫn xây dựng trường học không khói thuốc lá; thực trạng và hệ lụy từ việc hút thuốc lá ảnh hưởng tới sức khỏe và con người...

Các lớp tập huấn nhằm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc lá, góp phần vào mục tiêu giữ gìn, bảo vệ môi trường và nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học.

TAGS