Trường Cao đẳng Y tế cần sắp xếp lại nhân lực, cải tổ hoạt động

X.H |

Tại cuộc làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam vào sáng 29.7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu nhà trường làm việc cụ thể với Sở Tài chính để có kế hoạch giãn nợ và bàn phương án hỗ trợ việc cấp ngân sách chi đủ lương cho cán bộ, viên chức công tác tại trường.

Được biết, hiện nay Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đang nợ tiền thuốc, vật tư y tế hơn 8,9 tỷ đồng; nợ tiền chi phí mời bác sĩ, người lao động quý IV năm 2018 và quý III, quý IV năm 2020 chưa thanh toán là hơn 525 triệu đồng.

Đại diện nhà trường kiến nghị UBND tỉnh có kế hoạch cấp ngân sách chi đủ lương cho cán bộ viên chức công tác tại trường; giãn nợ hoặc cấp tạm ứng cho trường và bệnh viện của trường; xin cơ chế tự chủ một phần về tài chính đối với Bệnh viện Đa khoa Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam thay thế cơ chế tự chủ hoàn toàn về tài chính trước đây.

Ngoài việc thống nhất giãn nợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, không thể hỗ trợ số tiền mà nhà trường đề xuất vì không có căn cứ theo quy định của pháp luật; đồng thời yêu cầu nhà trường sắp xếp lại nhân lực, khoa phòng, tổ chức lại bộ máy hoạt động của cả bệnh viện lẫn nhà trường...


TAGS