Tuyển dụng 1.656 chỉ tiêu viên chức ngành GD-ĐT

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành GD-ĐT năm 2022 với 1.656 chỉ tiêu (1.459 giáo viên, 197 nhân viên). Trong số 1.459 chỉ tiêu giáo viên, có 319 chỉ tiêu giáo viên mầm non, 739 tiểu học, 304 THCS, 97 THPT. Trong số 197 chỉ tiêu nhân viên, có 49 chỉ tiêu nhân viên kế toán, 54 văn thư, 42 thư viện, 8 công nghệ thông tin, 24 y tế học đường, 20 nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

Ngoài điều kiện riêng đối với từng vị trí tuyển dụng, thí sinh dự tuyển phải đáp ứng điều kiện chung là có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có hồ sơ đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo hình thức xét tuyển với 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Vòng 2 thi môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng hình thức thi viết.

Nội dung bài thi nhằm kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký tuyển dụng theo nội dung thông báo tuyển dụng của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Thời gian tổ chức tuyển dụng dự kiến vào tháng 10.2022.

Được biết, số lượng người làm việc trong ngành GD-ĐT Quảng Nam là 19.008 chỉ tiêu; trong đó đã sử dụng 17.068 chỉ tiêu, còn 1.940 chỉ tiêu chưa sử dụng. 

TAGS