141 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh thuộc vùng an toàn khu, huyện Nam Trà My với tổng mức đầu tư 141 tỷ đồng.

Mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng, nâng cấp mở rộng các đoạn còn lại của tuyến đường ĐH3.NTM (Trà Tập - Trà Cang - Trà Linh) và xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 40B đến ĐH3.NTM tại xã Trà Cang để kết nối giao thông thông suốt, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân 3 xã vùng an toàn khu (Trà Tập, Trà Cang, Trà Linh); đồng thời đảm bảo giao thông phục vụ an ninh - quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My căn cứ các nội dung đã được phê duyệt, tiến hành lập hồ sơ, thủ tục tiếp theo theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình thực hiện.

TAGS