Bổ sung 90 tỷ đồng kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn

TÙNG CHI |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định phân bổ 90 tỷ đồng thực hiện đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Trong đó kiên cố hóa ĐH 60 tỷ đồng, kiên cố hóa đường GTNT 30 tỷ đồng. Một số địa phương được phân bổ nhiều đợt này là Thăng Bình (8,8 tỷ đồng), Nam Trà My (8,7 tỷ đồng), Tiên Phước (8,4 tỷ đồng)… Kinh phí nêu trên được trích từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 chuyển nguồn sang năm 2022.

Được biết, năm 2022 UBND tỉnh đã phân bổ 170 tỷ đồng để thực hiện đề án nêu trên, trong đó kiên cố hóa ĐH hơn 79 tỷ đồng, kiên cố hóa đường GTNT hơn 90 tỷ đồng.

Theo đề án kiên cố hóa hệ thống ĐH và GTNT trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 38 năm 2020, giai đoạn này Quảng Nam kiên cố hóa 229km mặt đường, 236km lề đường; xây dựng 244km mương thoát nước dọc, 59 cống hộp các loại, sửa chữa 64 cầu và xây dựng 87 công trình cầu trên hệ thống ĐH.

Bê tông hóa 425km mặt đường các loại; nâng cấp 394km mặt đường trục xã và trục thôn; mở rộng 683km nền đường và 855km mặt đường trục xã, trục thôn; sửa chữa 75 cầu, xây dựng mới 89 cống hộp và 68 công trình cầu thuộc hệ thống GTNT.

TAGS

Xây dựng đường nối quốc lộ 1 đi vùng đông Duy Xuyên

HOÀNG THƠ |

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường nối quốc lộ 1 đi vùng đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam.

Dự án đường nối từ ĐT609C đến quốc lộ 14B: Bước chuyển công trường cầu An Bình

CÔNG TÚ |

Dự án đường nối từ tuyến ĐT609C đến quốc lộ 14B qua địa bàn huyện Đại Lộc đã có những chuyển biến đáng ghi nhận về tiến độ thi công, nổi bật nhất là trên công trường cầu An Bình nối liền đôi bờ sông Vu Gia.