Cần khẩn trương hoàn thành nhiều hồ sơ quy hoạch ở vùng đông Duy Xuyên, Thăng Bình

QUỐC TUẤN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn đề nghị các bên liên quan khẩn trương hoàn thành các hồ sơ quy hoạch liên quan và triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Một
Một góc khu vực vùng đông Duy Xuyên. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung đô thị Duy Hải - Duy Nghĩa, Quy hoạch vùng huyện Thăng Bình, Quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Bình Dương và các hồ sơ quy hoạch khác có liên quan theo hướng không bố trí đất ở trong phạm vi dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An để phê duyệt theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng và địa phương liên quan tích cực phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An để tiếp tục triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, sớm ổn định đời sống nhân dân trong vùng dự án.

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên và các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và bố trí kịp thời nguồn kinh phí để chi trả cho các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Đồng thời, phối hợp, làm việc với các sở, ngành liên quan để được hướng dẫn, thực hiện hồ sơ, thủ tục bổ sung, điều chỉnh các pháp lý về đầu tư để làm căn cứ tiếp tục triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ. UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An xác định không đầu tư kinh doanh nhà ở trong dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

TAGS

Chậm rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới

MAI NHI |

Giai đoạn 2021 - 2023, UBND tỉnh phân bổ cho các địa phương hơn 49 tỷ đồng để rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Thế nhưng, việc thực hiện công tác này ở nhiều nơi khá chậm, dẫn đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ đạt rất thấp.

[eMagazine] - Cộng sinh phát triển trong quy hoạch tỉnh

HỮU PHÚC – QUỐC TUẤN |

Quảng Nam đang là cửa ngõ nắm giữ trục xoay kinh tế, có thể phát triển lan tỏa các hành lang kinh tế, quy hoạch không gian theo hướng phát triển cộng sinh, giảm thiểu tổn thương trong quá trình tác động đến di sản, tự nhiên.

Dự thảo đồ án Quy hoạch tỉnh Quảng Nam: Băn khoăn về hệ thống giải pháp

QUỐC TUẤN |

Hội nghị góp ý, phản biện xã hội Đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ngày 11/5 ghi nhận nhiều băn khoăn, trăn trở với dự thảo hồ sơ quy hoạch.

Đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam

A.B |

(QNO) - Ngày 24/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2456 đôn đốc các ngành, địa phương khẩn trương tham mưu trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.