Cấp 10 tỷ đồng thực hiện 2 dự án giao thông ở Nam Trà My

NAM PHƯƠNG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa quyết định cấp 10 tỷ đồng cho huyện Nam Trà My thực hiện các dự án đường giao thông.

Nam Trà My thi công tuyến đường Tắc Pong – Tắc Ngo.
Nam Trà My thi công tuyến đường Tắc Pong - Tắc Ngo ở xã Trà Linh (ảnh minh họa). Ảnh: CTV

Trong đó, cấp 5 tỷ đồng thực hiện đường giao thông kết nối khu dân cư Lấp Loa và Măng Ổi (thôn 1, xã Trà Tập) và 5 tỷ đồng đầu tư đường giao thông vào khu dân cư Làng Lê (xã Trà Don).

UBND tỉnh giao UBND huyện Nam Trà My bố trí lồng ghép các nguồn kinh phí theo phân cấp để triển khai các dự án theo hồ sơ được duyệt; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích và thanh quyết toán theo quy định.

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hướng dẫn, giám sát, kiểm soát thanh toán đảm bảo đúng quy định và theo dõi, hướng dẫn UBND huyện Nam Trà My thực hiện đầy đủ thủ tục thanh quyết toán.

TAGS