Chưa thể đầu tư cầu sông Trường vì ngân sách hạn hẹp

M.ĐỨC |

Trả lời ý kiến cử tri về đầu tư xây dựng cầu qua sông Trường (xã Phước Hòa, Phước Sơn) để đáp ứng nhu cầu và đảm bảo an toàn cho người dân đi lại, canh tác trong khu vực này, UBND tỉnh cho rằng đây là kiến nghị chính đáng, tuy nhiên qua rà soát danh mục dự án tại Nghị quyết số 70 ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự án đầu tư cầu qua sông Trường không thuộc danh mục dự án khởi công mới trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, qua đánh giá tình hình cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 thì dự kiến nguồn vốn cân đối trung hạn ngân sách tỉnh hụt khoảng 5.464,4.

Hiện nay, tỉnh đang rà soát điều chỉnh giảm danh mục dự án trình HĐND tỉnh thông qua để phù hợp với khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; đề nghị Sở KH-ĐT tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bổ sung vào danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 khi xuất hiện nguồn vốn.

TAGS