Đặt tên 25 tuyến đường tại Điện Bàn và thị trấn Nam Phước

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh khóa X đã thông qua Nghị quyết số 18 về đặt tên, điều chỉnh giới hạn một số tuyến đường tại thị xã Điện Bàn và thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên).

Nhiều tuyến đường tại Điện Bàn được đặt tên. Ảnh: A.B
Nhiều tuyến đường tại thị xã Điện Bàn được đặt tên. Ảnh: A.B

Tại thị xã Điện Bàn đặt tên 8 tuyến đường gồm: Hùng Vương, Hoằng Hóa, Huỳnh Thúc Kháng, Lương Thế Vinh, Nguyễn Hoàng, Trần Phú, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi.

Điều chỉnh giới hạn 5 tuyến đường gồm: Lê Quý Đôn, Hoàng Diệu, Cao Thắng, Lê Tấn Viễn, Phan Thúc Duyện.

Tại thị trấn Nam Phước đặt tên 17 tuyến đường gồm: Lý Tự Trọng, Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Bá Ngọc, Hoàng Văn Lai, Tiểu La, Nguyễn Viết Xuân, Trần Dưỡng, Hồ Trung Lượng, Nguyễn Phúc Kỳ, Nguyễn Phúc Lan, Tô Vĩnh Diện, Ngô Huy Diễn, Hồ Thấu, Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Hồ Xuân Hương, Chế Lan Viên.

Điều chỉnh 6 tuyến đường gồm: Trưng Nữ Vương, Lê Thiện Trị, Trần Thị Lý, Văn Thị Thừa, Trương Chí Cương, Đoàn Quý Phi.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo, quản lý chặt chẽ việc tổ chức gắn biển tên đường, biển số nhà, chấn chỉnh tình trạng chậm thực hiện... Đồng thời thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân thay đổi số nhà, tên đường sau khi có sự điều chỉnh.

Xem danh sách tuyến đường được đặt tên mới và điều chỉnh tại đây.

TAGS

HĐND tỉnh khóa X thông qua danh sách 22 nghị quyết quan trọng

PV |

(QNO) -  Theo Thông báo kết quả Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua danh sách 22 nghị quyết thuộc lĩnh vực quy phạm pháp luật và các nghị quyết cá biệt. 

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Duy Xuyên: Những điểm sáng từ công tác xây dựng Đảng

NGUYỄN SỰ |

Trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, Duy Xuyên đặc biệt quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được kết quả đáng ghi nhận.

[VIDEO] - Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh (khóa X) thông qua 22 nghị quyết

HỒ QUÂN |

(QNO) - Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và đầy trách nhiệm, Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh (khóa X) đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng.