Đặt tên đường và công trình công cộng phải gắn với quy hoạch phát triển đô thị

CHÂU NỮ |

(QNO) - Đó là một trong những nguyên tắc của quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 02/2021, có hiệu lực từ ngày 15.3.

Ngoài các nguyên tắc chung theo quy định tại Nghị định số 91 ngày 11.7.2005 của Chính phủ và Thông tư số 36 ngày 20.3.2006 của Bộ Văn hóa - thông tin (nay là Bộ VH-TT&DL), UBND tỉnh quy định cụ thể về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng.

Theo đó, tên đặt cho đường và công trình công cộng được lựa chọn từ danh mục Ngân hàng tên đường và công trình công cộng đã được UBND tỉnh phê duyệt, ban hành.

Tên các danh nhân, nhân vật lịch sử cùng thời kỳ hoặc cùng lĩnh vực hoạt động được ưu tiên đặt gần nhau, tạo thành các cụm tên đường có liên quan; chỉ đặt một tên đối với đường dài và thông suốt. Nếu đường quá dài, đường liên phường, căn cứ vào điều kiện cụ thể, có thể phân đoạn để đặt tên.

Khi đường bị ngắt khúc bởi các đường giao nhau, đoạn kế tiếp có thể được đặt tên khác. Đường trong các khu dân cư không phải là đường trục chính, chiều dài dưới 100m và chiều rộng dưới 3,5m, không đặt tên mà chọn số thứ tự để đặt. Các số phải sắp đặt theo thứ tự từ nhỏ đến lớn; theo hướng từ đông sang tây hoặc bắc vào nam.

Khi đặt tên đường và công trình công cộng phải có bảng ghi tóm tắt ý nghĩa của tên đường, tên công trình công cộng và đặt tại vị trí phù hợp, không ảnh hưởng đến việc sinh hoạt và đi lại của nhân dân.

Đường và công trình công cộng đã được đặt tên mà xét thấy không có ý nghĩa về lịch sử, văn hóa và không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc, không phải là nhân vật tiêu biểu của quốc gia hoặc của địa phương, cần xem xét đề xuất đổi tên. Tuy nhiên hạn chế tối đa việc điều chỉnh, thay đổi tên đường và công trình công cộng đã được đặt tên.

Danh mục Ngân hàng tên đường, công trình công cộng của tỉnh cần ưu tiên lựa chọn tên địa danh nổi tiếng, di tích, danh thắng đã được cấp có thẩm quyền xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa; sự kiện lịch sử văn hóa; danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội gắn với địa phương Quảng Nam hoặc mang ý nghĩa đặc trưng tiêu biểu của quê hương Quảng Nam…

Tiêu chí xác lập Ngân hàng tên đường và công trình công cộng gồm danh nhân, nhân vật lịch sử; địa danh, danh từ có ý nghĩa tiêu biểu về chính trị, văn hóa, xã hội; tên phong trào cách mạng, sự kiện lịch sử có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương; tên di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh có giá trị tiêu biểu của quốc gia hoặc địa phương đã được xếp hạng theo quy định của Luật Di sản văn hóa. 

TAGS