Đầu tư xây dựng khu tái định cư tập trung Bến Hiên

CHÂU NỮ |

UBND tỉnh vừa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu tái định cư tập trung Bến Hiên (xã Kà Dăng, huyện Đông Giang).

Dự án do UBND huyện Đông Giang làm chủ đầu tư, thực hiện trong năm 2021. Khi hoàn thiện cơ sở hạ tầng sẽ đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất cho người dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tổng giá trị công trình sau thẩm định hơn 29,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách huyện, trong đó chi phí xây dựng hơn 21 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng gần 3,1 tỷ đồng, còn lại là các chi phí khác.

Cụ thể, sẽ đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư với các hạng mục: san nền trên diện tích khoảng 3,1ha; đầu tư 4 nhánh tuyến giao thông với tổng chiều dài khoảng 0,75km; thoát nước, cấp nước, cấp điện và điện chiếu sáng.

TAGS