Đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

AN BÌNH |

(QNO) - Ngày 16.9, UBND tỉnh có Công văn 6058 yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, địa phương thường xuyên phối hợp, đôn đốc liên doanh tư vấn và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Sở Kế hoạch và đầu tư gửi báo cáo trực tuyến về tiến độ lập quy hoạch trên hệ thống thông tin của Bộ Kế hoạch và đầu tư trước ngày 20 hằng tháng. Kịp thời tổng hợp khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc phát sinh nội dung còn chưa thống nhất để báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo theo thẩm quyền quy định.

Các sở, ban ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và đầu tư, liên doanh tư vấn lập quy hoạch tỉnh khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh các nội dung liên quan, bổ sung số liệu cần thiết (nếu thiếu) và tiếp tục góp ý, thống nhất nội dung phương án tích hợp vào quy hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu liên doanh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh khẩn trương triển khai các công việc liên quan, hoàn thành hồ sơ quy hoạch theo hợp đồng được ký, đảm bảo hồ sơ quy hoạch sát, đúng với thực tiễn phát triển của tỉnh.

Sở Nội vụ phối hợp Sở Kế hoạch và đầu tư, các sở, ngành, địa phương xem xét đánh giá, xếp loại, khen thưởng đối với người đứng đầu, tập thể, cá nhân liên quan hằng năm theo quy định.

TAGS

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải tạo ra sự xoay chuyển, đột phá mạnh mẽ ở các lĩnh vực, ngành

H.PHÚC |

(QNO) - Đó là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trong cuộc họp nghe liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả hoạn thiện Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào sáng nay 26.8.

Quy hoạch phải nghiêm cẩn!

PHAN HOÀNG |

Dự kiến trong tuần này, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả hoàn thiện Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đô thị: Cần nhìn rộng, tính xa

QUỐC TUẤN - THÀNH CÔNG |

Sớm tính toán hình hài, con đường phát triển cũng như lựa chọn bản sắc cho từng đô thị... là những “công việc” cần được thực hiện với tầm nhìn bao quát, những tính toán kỹ lưỡng. Cũng vì áp lực thời gian mà quy hoạch bị xem nhẹ để rồi lại phải đánh đổi bằng những bài học đắt giá.

Cuối năm 2022, sẽ hoàn thiện đồ án quy hoạch tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh

THÀNH CÔNG - QUỐC TUẤN - HỮU PHÚC |

(QNO) - Chiều 5.6, hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 đã chính thức khép lại 

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tích hợp tổng thể không gian phát triển

QUỐC TUẤN - THÀNH CÔNG - HỮU PHÚC |

(QNO) - Phát triển hệ thống không gian theo hướng tích hợp tổng thể không gian các ngành, lĩnh vực với mục đích phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường, gìn giữ các di sản vật thể và phi vật thể, đảm bảo an ninh quốc phòng là quan điểm xuyên suốt của quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050: Xác định giá trị cốt lõi của Quảng Nam

QUỐC TUẤN - THÀNH CÔNG |

(QNO) - Sáng nay 4.6, tại hội thảo góp ý báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đại diện đơn vị tư vấn đã trình bày tham luận về đánh giá thực trạng, định hướng phát triển chung của tỉnh và đóng góp ý kiến thẳng thắn từ các chuyên gia uy tín, giàu kinh nghiệm ở nhiều lĩnh vực.

Quy hoạch Quảng Nam 2021-2030, tầm nhìn đến 2050: Mô hình 8 hành lang và 4 trung tâm

TRỊNH DŨNG |

Trong 2 ngày 4&5.6, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý giữa kỳ về quy hoạch Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Hội thảo có sự góp mặt của nhiều nhà lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong và ngoài nước.