Đề nghị thống nhất phương án nạo vét tuyến thủy nội địa Cửa Đại - Cù Lao Chàm

H.QUANG |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam chỉ đạo Chi cục Đường thủy nội địa khu vực I phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT Quảng Nam thống nhất phương án triển khai thực hiện nạo vét đảm bảo giao thông đường thủy nội địa tuyến Cửa Đại - Cù Lao Chàm và thống nhất quy mô của dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại.

Theo UBND tỉnh, địa phương đang triển khai lập dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, TP.Hội An) theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh quyết định.

Theo đó, dự án có nạo vét luồng Cửa Đại - Cù Lao Chàm để đảm bảo giao thông kết hợp với tận dụng nguồn cát nạo vét san lấp tạo bãi. Phạm vi và quy mô nạo vét ở khu vực Cửa Đại với chiều dài luồng khoảng 3.500m, chiều rộng đáy 100m... Tổng khối lượng nạo vét dự kiến khoảng 607.000m3; thời gian dự kiến thi công từ tháng 4/2023.

So với phương án nạo vét của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, phương án đề xuất của dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại có quy mô lớn hơn, có khả năng đảm bảo giao thông đường thủy nội địa ổn định hơn và kết hợp tận dụng nguồn cát nạo vét để san lấp tạo bãi chống sạt lở bờ biển Cửa Đại.

Do đó, UBND tỉnh đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tổ chức nạo vét bảo trì đảm bảo giao thông năm 2023 theo kế hoạch, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ chỉ đạo tiếp tục thực hiện nạo vét phần còn lại, đảm bảo chuẩn tắc luồng cấp I theo quy hoạch (rộng >90m, sâu >4,5m).

Trường hợp dự án của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam triển khai chậm hơn dự án của tỉnh, đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phối hợp, tạo điều kiện để địa phương triển khai, đẩy nhanh thời gian nạo vét, đảm bảo giao thông liên tục và phát huy hiệu quả của tuyến luồng.

TAGS