Đề nghị Trung ương hỗ trợ 120 tỷ đồng kè khẩn cấp sông Vu Gia

CHÂU NỮ |

(QNO) - UBND tỉnh vừa đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 120 tỷ đồng đầu tư dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia nhằm chống sạt lở bờ sông, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Trung ương đầu tư kinh phí xây dựng đường giao thông có chiều dài khoảng 0,93km chạy dọc theo tuyến kè và xây mới đoạn tuyến kè dọc bên bờ sông Vu Gia khu vực thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc) với tổng chiều dài khoảng 1km và các công trình phụ trợ khác. Thời gian thực hiện từ năm 2022 - 2025.

Được biết, những năm qua, UBND tỉnh huy động nhiều nguồn để đầu tư xây dựng khoảng 600m kè bờ sông Vu Gia đoạn từ cầu Ái Nghĩa về phía thượng lưu. Tuy nhiên đoạn từ cầu Ái Nghĩa về phía hạ lưu (đến khu vực cầu Hòa Đông) chưa được đầu tư, đã sạt lở nghiêm trọng.

Mùa mưa lũ năm 2020 - 2021, bờ sông Vu Gia đoạn này bị sạt lở vào khu vực dân cư từ 5 - 10m, uy hiếp đời sống, tính mạng và tài sản hơn 100 hộ dân và đe dọa kết cấu hạ tầng.

Trước thực trạng đó, HĐND tỉnh đã thông qua dự án kè khẩn cấp sông Vu Gia, khu vực thị trấn Ái Nghĩa trong danh mục dự kiến đầu tư trung hạn 2021 - 2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 8.12.2021, tuy nhiên tỉnh chưa cân đối được nguồn vốn đầu tư thực hiện công trình.

TAGS