Dự án đường giao thông kè sông La Ngà ở Phú Ninh triển khai ì ạch

HÀ QUANG |

(QNO) - UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND huyện Phú Ninh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện dự án Đường giao thông cứu hộ và kè chống sạt lở sông La Ngà (đoạn qua thị trấn Phú Thịnh) vì để dự án kéo dài, không kịp thời tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán dự án theo đúng quy định.

UBND tỉnh cũng yêu cầu địa phương thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Kết luận thanh tra số 16/KL-TTT ngày 29/10/2021 và Công văn số 8032/UBND-NC ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra tại UBND huyện Phú Ninh.

Được biết, dự án Đường giao thông cứu hộ và kè chống sạt lở sông La Ngà (đoạn qua thị trấn Phú Thịnh) triển khai thực hiện từ năm 2011 và đã dừng thi công từ năm 2014 nhưng vẫn còn một số tồn tại, vướng mắc. UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương điều chỉnh, cắt giảm không đầu tư đoạn Km0+197,35 - Km0+300 (G7 - H3) thuộc tuyến đường số 9 và gia hạn thời gian thực hiện dự án Đường giao thông cứu hộ và kè chống sạt lở sông La Ngà (đoạn qua thị trấn Phú Thịnh) đến tháng 9/2023 để thực hiện các thủ tục nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng, quyết toán công trình.

TAGS