Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường

Hà Quang |

(QNO) - Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đối với Sở Xây dựng về việc thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang giao Sở Xây dựng thực hiện công bố giá vật liệu xây dựng theo quý; trường hợp cần thiết thì công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng hoặc đột xuất đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, chủng loại, chứng nhận hợp quy theo quy định và phạm vi, khả năng cung ứng vật liệu trong kỳ công bố và tại thời điểm công bố.

Sở Xây dựng cần thường xuyên rà soát, cập nhật các loại vật liệu xây dựng chủ yếu, thiết bị công trình phổ biến vào danh mục để công bố. Đối với các loại vật liệu chủ yếu, có biến động nhiều, kịp thời tổ chức xác định, công bố giá vật liệu xây dựng hằng tháng trong trường hợp cần thiết, đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị, chỉ số giá xây dựng cho phù hợp mặt bằng giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật...

Theo phản ánh của một số tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh đang gặp một số khó khăn, trong đó có biến động giá vật liệu, thiết bị, đơn giá nhân công, đơn giá vận chuyển, giá bán thực tế tại các mỏ vật liệu không đúng giá công bố…

TAGS