Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc

DIỄM LỆ |

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam vẫn còn vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) tích cực phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết.

Huyện Tiên Phước đến từng nhà để vận động nhân dân đồng thuận với chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: D.L
Huyện Tiên Phước đến từng nhà để vận động nhân dân đồng thuận với chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng. Ảnh: D.L

Phải đảm bảo tiến độ

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi là công trình trọng điểm quốc gia được phê duyệt theo Quyết định 2025/QĐ-TTg, ngày 14.12.2017, của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chủ trương đầu tư và một số cơ chế đặc thù đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, dự án được đầu tư xây dựng nhằm tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong giai đoạn tới, khi hệ thống điện miền Nam không đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng, tối ưu hóa sản xuất, truyền tải điện trong vận hành hệ thống điện quốc gia.

Dự án có quy mô đầu tư đường dây 500kV mạch kép từ Sân phân phối 500kV thuộc Trung tâm điện lực Quảng Trạch đến Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi có chiều dài khoảng 500km.

Sau đó, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã có Quyết định số 3387 ngày 28.12.2017 phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi”. Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia bắt đầu thực hiện dự án, với sự quản lý trực tiếp của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung.

Ông Bùi Công Cường - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung cho biết: “Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua 6 huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Núi Thành và Bắc Trà My của Quảng Nam, có chiều dài hơn 120,6km, với tổng cộng 268 vị trí móng trụ điện.

Hiện đã bàn giao 268/268 vị trí móng (đạt 100%). Hiện còn 15 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng ở các huyện Tiên Phước, Nông Sơn, Núi Thành, chưa đủ điều kiện kéo dây.

Đơn vị thi công đang xây dựng móng trụ đường dây 500kV.
Đơn vị thi công đang xây dựng móng trụ đường dây 500kV.

Cùng với việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân theo phương án bồi thường được duyệt, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh Quảng Nam và hệ thống chính trị, các huyện đã tăng cường công tác vận động, phân tích lợi ích mang lại cho xã hội, khi Dự án đường điện 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đóng điện đúng tiến độ”.

Đến nay, ở huyện Nông Sơn còn 3 hộ chưa nhận tiền bồi thường, huyện Tiên Phước còn 16 hộ chưa nhận, 3 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường, huyện Núi Thành còn 13 hộ chưa nhận và 10 hộ yêu cầu hỗ trợ thêm.

Tiếp tục vận động

Sau nhiều buổi vận động, giải thích, các hộ dân đã nhận ra được tầm quan trọng của dự án trọng điểm quốc gia, sự đồng thuận tăng dần qua các buổi tiếp xúc, đối thoại. Nhiều hộ dân đã hợp tác nhận tiền và bàn giao mặt bằng để xây dựng dự án.

Tuy nhiên, đến nay còn một số hộ dân vẫn chưa nhận tiền và không cho đơn vị thi công triển khai công việc, có thể gây chậm tiến độ dự án, theo chỉ đạo tại Công điện 393/CĐ-TTg ngày 29.3.2021 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam và Công văn số 45 ngày 5.10.2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực đối với việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình ĐZ 500kV mạch 3.

Đây là dự án đã được ấn định đến ngày 10.12.2021 phải bàn giao xong mặt bằng, các địa phương đang vào cuộc tích cực cùng với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ.

Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cho biết, dự án “Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi” qua địa bàn có chiều dài 25,6km, ảnh hưởng đến 261 hộ, trong đó có 29 hộ phải tháo dỡ nhà, di chuyển chỗ ở. Tổng giá trị đã phê duyệt bồi thường đến ngày 15.10 hơn 57,9 tỷ đồng.

Huyện đã chỉ đạo đơn vị liên quan rà soát một lần nữa về việc bồi thường, tiếp tục vận động những hộ dân chưa đồng ý để giải quyết hợp lý hợp tình. Sau khi đã thực hiện đầy đủ quy định về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đã vận động nhiều lần, nhiều cấp khác nhau, nhưng các hộ dân vẫn chây ỳ, cố ý trì hoãn việc bàn giao mặt bằng, UBND huyện báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến, sau đó sẽ áp dụng các biện pháp hành chính cần thiết, vừa đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân nhưng cũng đảm bảo quy định, với mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư và đơn vị thi công trước ngày 20.12.2021, để đơn vị thi công kéo dây theo đúng tiến độ.

TAGS

Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Quyết tâm bàn giao theo kế hoạch

DIỄM LỆ |

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia). Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.