Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Tìm phương án bảo vệ thi công

DIỄM LỆ |

Bảo vệ thi công luôn là phương án cuối cùng, bất khả kháng sau khi đã thực hiện đầy đủ giải pháp vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng. Với dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam, phương án bảo vệ thi công sẽ được tính toán nếu người dân không đồng thuận dù đã vận dụng tất cả chính sách hỗ trợ có thể.

Đơn vị thi công đang lắp dựng cột trụ đường dây 500kV. Ảnh: D.L
Đơn vị thi công đang lắp dựng cột trụ đường dây 500kV. Ảnh: D.L

Nỗ lực bàn giao mặt bằng

Trong phiên họp ngày 25.11, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước xác định dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi là công trình có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần tăng cường năng lực truyền tải điện của lưới điện 500kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia. Vì thế, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết nên phải tập trung chỉ đạo quyết liệt để bàn giao hành lang tuyến cho chủ đầu tư.

UBND huyện Nông Sơn và UBND huyện Núi Thành cũng họp bàn, trình Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất phương án bảo vệ thi công nếu như đến phút cuối, các hộ dân vẫn không đồng thuận với chính sách chung, cản trở thi công kéo dài, làm ảnh hưởng tiến độ của dự án trọng điểm quốc gia.

Tuyến đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi được xây dựng mới 2 mạch dài hơn 500km, đi qua địa bàn Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Trên địa bàn Quảng Nam, tuyến đường dây qua các huyện Đại Lộc, Nông Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, có chiều dài khoảng 121,6km, gồm 268 vị trí móng trụ điện. Trong đó, đoạn tuyến qua địa bàn huyện Tiên Phước có chiều dài 25,6km, gồm 57 vị trí.

Để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, Ban Quản lý dự án - quỹ đất - đô thị huyện Tiên Phước đã phối hợp với UBND các xã Tiên Lãnh, Tiên Ngọc, Tiên Hiệp và xã Tiên An tiến hành kiểm kê và lập phương án trình UBND huyện phê duyệt, với tổng số 263/263 hộ được bồi thường, hỗ trợ.

Đến nay, đã có 241/263 hộ nhận tiền và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, đạt hơn 90% khối lượng bồi thường. Tuy nhiên, còn 14 hộ không đồng ý nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không thống nhất để đơn vị thi công thực hiện kéo dây và 3 hộ đang chờ phê duyệt phương án bồi thường do liên quan đất rừng phòng hộ.

Linh hoạt phương án

Tại Công văn số 8458 ngày 26.11.2021 của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ký ban hành, xét đề nghị của UBND huyện Tiên Phước, UBND tỉnh đã thống nhất giao UBND các huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Núi Thành thực hiện bảo vệ thi công kéo dây dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi (trường hợp cần thiết thì tổ chức cưỡng chế) theo chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại Công văn số 422-CV/TU ngày 21.7.2021.

UBND các huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Núi Thành chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục bảo vệ thi công bảo đảm đúng quy định, an toàn và đúng tiến độ được giao. Các sở, ngành gồm NN&PTNT, Tài nguyên và môi trường, Xây dựng, Công an tỉnh trong phạm vi thẩm quyền và quy định của pháp luật hướng dẫn các địa phương hồ sơ, thủ tục thực hiện bảo vệ thi công kéo dây dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và phối hợp theo dõi, giám sát các địa phương triển khai thực hiện. Từ đó kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các phát sinh vượt thẩm quyền.

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các địa phương và sở, ngành liên quan trong thực hiện bảo vệ thi công kéo dây dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi, đoạn qua địa bàn các huyện Nông Sơn, Tiên Phước, Núi Thành; trường hợp có phát sinh vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất, gửi UBND các huyện và các sở, ngành để được hướng dẫn hoặc tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.

Trước khi đi đến phương án cuối cùng là bảo vệ thi công, các địa phương cùng với chủ đầu tư tiếp tục vận động, giải thích rõ quy định của pháp luật đối với từng hộ dân chưa đồng thuận, chưa chịu nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Các đơn vị liên quan cũng sẽ rà soát, xem xét tất cả quy định pháp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của hộ dân bị ảnh hưởng một cách công bằng, khách quan, đầy đủ. Khi người dân đồng thuận, thấy được tầm quan trọng, cấp thiết của dự án đường dây 500kV, thì đường dây sẽ được thi công trong điều kiện an toàn cho cả người dân và đơn vị thi công, tạo được không khí phấn khởi ở những nơi mà đường dây 500kV đi qua cả trước mắt và lâu dài trong nhân dân.

TAGS

Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Vì sao người dân chưa đồng tình?

DIỄM LỆ |

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi do Ban Quản lý các công trình điện trọng điểm miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) làm chủ đầu tư vẫn chưa thể kéo dây do vướng một số hộ dân chưa chịu nhận bồi thường.

Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Nỗ lực tháo gỡ vướng mắc

DIỄM LỆ |

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam vẫn còn vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng, đang được Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia) tích cực phối hợp với chính quyền địa phương giải quyết.

Giải phóng mặt bằng thi công đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi: Quyết tâm bàn giao theo kế hoạch

DIỄM LỆ |

Đường dây 500kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đi qua địa bàn Quảng Nam đang trong giai đoạn bồi thường, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án các công trình điện Miền Trung (Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia). Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt.