Góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề liên quan quy hoạch phát triển đô thị

T.C - Q.T |

(QNO) - Sáng nay 22.9, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành để lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: C.T
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: C.T

Qua các đợt giám sát, theo đánh giá chung, công tác quy hoạch phát triển đô thị đã được các địa phương xác định là nhiệm vụ quan trọng và thể hiện trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp huyện, các chương trình hành động thực hiện nghị quyết. Nhiều địa phương đã ban hành nghị quyết chuyên đề, triển khai Chương trình phát triển đô thị, xác định các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp phát triển đô thị đảm bảo theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra.

Đồng thời, ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị và nhiều văn bản triển khai, chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, phân công lãnh đạo chủ chốt trực tiếp chỉ đạo công tác phát triển đô thị ở địa phương, chú trọng các giải pháp huy động các nguồn lực để ưu tiên đầu tư dự án phục vụ phát triển đô thị.

Đến nay, các địa phương thuộc tỉnh đều có đô thị trung tâm, đã có 11 hồ sơ khu vực phát triển đô thị nằm trong Chương trình phát triển đô thị được UBND tỉnh phê duyệt.

Thời gian qua các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động thực hiện lập nhiệm vụ và đồ án các quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị. Một số quy hoạch được duyệt như quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 - 2030; quy hoạch xây dựng vùng Tây tỉnh Quảng Nam.... Công tác lấy ý kiến về nhiệm vụ và đồ án quy hoạch đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư, công tác thẩm định và phê duyệt quy hoạch được thực hiện theo đúng quy định.  

Nhiều kiến nghị được chỉ ra sau khi HĐND tỉnh tổ chức giám sát về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Xã Duy Hải, địa phương đang được xây dựng và hoàn thiện quy hoạch đô thị loại 5.
Xã Duy Hải (Duy Xuyên) được quy hoạch xây dựng đô thị loại 5.

Trên cơ sở kết quả rà soát, các đồ án quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển được điều chỉnh, bổ sung, đảm bảo quyền lợi cho người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

UBND tỉnh và các địa phương đã phê duyệt quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị, phục vụ công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, điều chỉnh các hoạt động xây dựng, trật tự đô thị, nhằm mục tiêu hình thành các khu vực đô thị hiện đại, văn minh. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về xây dựng, trật tự đô thị ngày càng được quan tâm.

Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế, phân tích nguyên nhân và tổng hợp những kiến nghị, đề xuất đối với Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, HĐND, UBND tỉnh. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung góp ý các nội dung liên quan dự thảo, đặc biệt là các kiến nghị, là cơ sở để HĐND tỉnh tiếp thu, hoàn thiện báo cáo giám sát.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Xuân Vinh cho rằng dự thảo đã khái quát tổng thể liên quan công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

"Cần xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cấp ủy, chính quyền địa phương, công tác giám sát của HĐND các cấp… Những góp ý sẽ là cơ sở quan trọng để HĐND tỉnh hoàn chỉnh dự thảo. Báo cáo giám sát sẽ được thể hiện bằng một video trình chiếu, tạo được sự thu hút, làm nổi bật những nội dung giám sát tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới” -  đồng chí Trần Xuân Vinh nói.

TAGS