HĐND tỉnh thông qua 7 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng

M.L |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 78 thông qua 7 nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Các nhiệm vụ quy hoạch được thông qua gồm: quy hoạch chung xây dựng dọc tuyến quốc lộ 14B, đoạn từ Đại Hiệp đến cầu Hà Nha (Đại Lộc) giai đoạn đến năm 2030 và năm 2045.

Quy hoạch phân khu xây dựng (tỉ lệ 1/2000) gồm Khu dân cư đô thị, du lịch, dịch vụ Đông Nam Thăng Bình; Khu đô thị Chu Lai; Khu đô thị Tây Bắc sân bay Chu Lai; Khu phi thuế quan gắn với khu bến cảng Tam Hòa; Khu phi thuế quan gắn với sân bay Chu Lai và Khu dân cư đô thị, dịch vụ và du lịch Tam Hòa - Tam Tiến.

HĐND tỉnh giao UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán, tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, cần chú trọng công tác đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập quy hoạch có năng lực, kinh nghiệm, uy tín; tăng cường công tác thẩm định hồ sơ khảo sát, lập quy hoạch và phản biện nhằm nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đảm bảo yếu tố phát triển bền vững, lâu dài trong tương lai.

Xem nội dung Nghị quyết tại đây.

TAGS