Hơn 574 tỷ đồng kiên cố hóa đường huyện và giao thông nông thôn

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quảng Nam đầu tư hơn 574 tỷ đồng kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và đường giao thông nông thôn (GTNT).

UBND tỉnh vừa phê duyệt danh mục, khối lượng các công trình kiên cố hóa hệ thống ĐH và GTNT trên địa bàn tỉnh đợt 1.

Đối với hệ thống ĐH, kiên cố hóa 63,91km mặt đường, gia cố 46,96km lề đường; bổ sung 50,47km mương thoát nước, làm 19 cống hộp, sửa chữa 10 cây cầu, xây dựng mới 7 cây cầu.

Đối với hệ thống đường GTNT, đảm bảo 90% xã đạt chuẩn nông thôn mới với 58,8km, xây dựng 6km nền đường đến thôn. Về nâng cao chất lượng đường GTNT, đợt này sẽ bê tông hóa 90,39km mặt đường, mở rộng 38,3km nền đường, mở rộng 13,8km mặt đường, nâng cấp 59,61km mặt đường; sửa chữa, mở rộng 10 cây cầu và xây dựng mới 6 cây cầu.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến hơn 574 tỷ đồng (ngân sách tỉnh hỗ trợ 365,1 tỷ đồng); trong đó hệ thống ĐH hơn 308 tỷ đồng, đường GTNT hơn 276 tỷ đồng.

Theo đề án kiên cố hóa hệ thống ĐH và GTNT trên địa bàn Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết 38 năm 2020, giai đoạn này Quảng Nam kiên cố hóa 229km mặt đường, 236km lề đường; xây dựng 244km mương thoát nước dọc, 59 cống hộp các loại, sửa chữa 64 cầu và xây dựng 87 công trình cầu trên hệ thống ĐH; bê tông hóa 425km mặt đường các loại; nâng cấp 394km mặt đường trục xã và trục thôn; mở rộng 683km nền đường và 855km mặt đường trục xã, trục thôn; sửa chữa 75 cầu, xây dựng mới 89 cống hộp và 68 công trình cầu thuộc hệ thống GTNT.

TAGS