Khoảng 2.804 tỷ đồng kiên cố hóa đường huyện và giao thông nông thôn

AN BÌNH |

(QNO) - HĐND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết 38/NQ-HĐND thông qua Đề án kiên cố hóa hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2025, 100% hệ thống đường huyện có mặt đường nhựa hoặc bê tông xi măng; 80% mặt đường có chất lượng tốt, có hệ thống thoát nước dọc được kiên cố; 70% công trình cầu cống đạt quy mô vĩnh cửu. Đối với đường giao thông nông thôn, 88% được bê tông hóa; 75% đường có chất lượng tốt; 90% số xã đạt chuẩn nông thôn mới về tiêu chí giao thông; 99% thôn bảo đảm đường bê tông nối đến trung tâm, 40% đường trục xã và trục thôn có bề rộng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật.

Cụ thể, kiên cố hóa 229km mặt đường, 236km lề đường; xây dựng 244km mương thoát nước dọc, 59 cống hộp các loại, sửa chữa 64 cầu và xây dựng 87 công trình cầu. Bê tông hóa 425km mặt đường các loại; nâng cấp 394km mặt đường trục xã và trục thôn; mở rộng 683km nền đường và 855km mặt đường trục xã, trục thôn; sửa chữa 75 cầu, xây dựng mới 89 cống hộp và 68 công trình cầu.

Đề án thực hiện với tổng vốn đầu tư khoảng 2.804 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 khoảng 1.532 tỷ đồng; các địa phương bố trí ngân sách, lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác, huy động đóng góp của nhân dân và các nguồn vốn hợp pháp khác khoảng 1.272 tỷ đồng.

TAGS